Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Opublikowano: 2021-09-27

Nowy skład Rady Młodych Naukowców

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład Rady Młodych Naukowców – organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy.

Rada Młodych Naukowców zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. Początkowo kadencja RMN trwała rok, później dwa lata, a ostatni skład działał od marca 2018 roku do 25 stycznia 2021 roku. Od ponad pół roku skład Rady pozostawał nieobsadzony.

W lutym MEiN ogłosiło nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 20 nowych członków, którzy w piątek, 24 września, otrzymali powołania do tego organu doradczego. Zostali nimi:

 • dr Dominika Bugno-Narecka – Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • dr Jakub Pruś – Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie;
 • dr Tomasz Sińczak – Wydział Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • dr hab. inż. Tomasz Hadaś – Instytut Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • dr inż. Alicja Kazek-Kęsik– Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej;
 • kpt. mar. mgr inż. Radosław Kiciński – Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • dr Monika Turska – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • dr Iwona Sulowska-Daszyk – Instytut Rehabilitacji Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • dr hab. n. med. Adam Wylęgała – Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • dr Grzegorz Smołucha – Laboratorium Genetyki Molekularnej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • mgr inż. Daria Budzyńska – Zakład Wirusologii i Bakteriologii w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym;
 • dr inż. Aleksandra Dunisławska – Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich;
 • dr Diana Dajnowicz-Piesiecka – Zakład Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
 • dr Arkadiusz Jasiński – Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego;
 • mgr Igor Kilanowski – Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • dr Tomasz Wicha – Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • dr Przemysław Dąbek – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • dr inż. Katarzyna Gwóźdź – Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
 • dr inż. Mateusz Szatkowski –  Katedra Optyki i Fotoniki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
 • ks. dr Łukasz Samiec – Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie.

Wśród nowych członków jest 4 przedstawicieli nauk społecznych, po 3 – nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Ich kadencja rozpocznie się 1 października i potrwa do końca września 2023 roku.

Do zadań RMN należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Mariusz Karwowski

 

Dyskusja (0 komentarzy)