Aktualności
Sprawy nauki
15 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-15

Nowy skład Rady NCN

Od 15 grudnia Rada Narodowego Centrum Nauki pracuje w nowym składzie. Powołania otrzymało dwunastu profesorów, w tym ośmiu nowych oraz czterech dotychczas zasiadających w tym gremium.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki powoływanych przez ministra edukacji i nauki. Kandydatów wskazuje Zespół Identyfikujący. Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów NCN, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy składu. Wśród dwanaściorga nowo powołanych na okres do 14 grudnia 2024 roku znalazło się czworo, którzy swoją funkcję będą sprawować drugą kadencję:

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch
 • prof. dr hab. Anetta Undas

Nowymi członkami Rady NCN zostali:

 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic
 • prof. dr hab. Robert Hasterok
 • prof. dr hab. Monika Kaczmarek
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Dołączą oni do zasiadających już w Radzie od 2018 roku:

 1. prof. dr. hab. n. med. Jakuba Fichny
 2. prof. dr. hab. Jacka Kuźnickiego
 3. prof. dr hab. Jerzego Łuczki
 4. prof. zw. hab. Dariusza Markowskiego
 5. prof. dr. hab. Piotra Migonia
 6. dr hab. Justyny Olko
 7. prof. dr. hab. inż. Marka Samocia
 8. prof. dr. hab. Andrzeja Sobczaka
 9. prof. dr. hab. Tomasza Szapiro
 10. prof. dr hab. inż. Anety Wojdyło
 11. dr. hab. Joanny Wolszczak-Derlacz
 12. prof. dr hab. inż. Teresy Zielińskiej

Pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie z udziałem ministra Przemysława Czarnka zaplanowano na 21 grudnia. Wtedy też poznamy nowego przewodniczącego, który zastąpi na tym stanowisku prof. Małgorzatę Kossowską.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)