Aktualności
Sprawy nauki
24 Maja
Opublikowano: 2022-05-24

Nowy skład Rady NPRH

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jej przewodniczącym został prof. Grzegorz Kucharczyk.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu złożonych w ramach NPRH; przedstawienie list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów; wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków; przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu; identyfikowanie potrzeb polskiej humanistyki.

Kadencja nowej Rady rozpoczyna się 25 maja i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. W skład 14-osobowego gremium (dwie osoby więcej niż poprzednio) weszli:

 • dr hab. Renata Bizek-Tatara – literaturoznawca, specjalistka w zakresie literatury frankofońskiej, dyrektor Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. Marzena Górecka – filolog germańska z Katedry Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • dr hab. Grzegorz Górski – prawnik z Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
 • prof. Jarosław Kłaczkow – historyk z Katedry Historii XIX–XX wieku i Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • dr hab. Roman Konik – filozof, historyk idei, kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr hab. Teresa Krasowska – muzykolog z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. Grzegorz Kucharczyk – historyk z Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • prof. Mirosław Lenart – historyk literatury i teolog z Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu;
 • prof. Piotr Mazur – filozof z Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie;
 • dr hab. Grzegorz Nieć – bibliolog, historyk z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
 • prof. Mieczysław Ryba – historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych;
 • dr hab. Mirosław Szumiło – historyk z Katedry Historii Społecznej i Edukacji w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – medioznawca i literaturoznawca z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • dr hab. Małgorzata Wrześniak – historyk sztuki, tłumacz, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przewodniczącym Rady został prof. Grzegorz Kucharczyk.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej – moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego finansowane są projekty dotyczące tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

NPRH zintegrował środowisko humanistyczne

Dyskusja (0 komentarzy)