Aktualności
Sprawy nauki
28 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-28

Nowy system hydroslottingu

25 czerwca 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt o akronimie GASDRAIN „Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla”. Głównym celem projektu było opracowanie technik stymulacji otworów drenażowych i ulepszonych technologii wyprzedzającego odmetanowania pokładów węgla.

Zagrożenie metanowe jest jednym z najgroźniejszych występujących w kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich latach, z uwagi na coraz większą głębokość i intensywność eksploatacji, odnotowano wzrost emisji metanu o ok. 63% na jedną tonę wydobytego węgla. Zwiększone uwalnianie metanu to nie tylko zagrożenie dla pracujących w kopalni, ale także powód ograniczenia intensywności eksploatacji węgla. Ponadto niedługo za jego uwalnianie będziemy wnosić, podobnie jak za dwutlenek węgla, wysokie opłaty.

W ramach projektu GASDRAIN zbudowany został system do hydroslottingu, czyli techniki odprężania pokładu poprzez wycinanie strugą wody pod wysokim ciśnieniem dysków w caliźnie węglowej.

– Testy urządzenia przeprowadzone zostały w Zakładzie Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, gdzie określono między innymi warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich urządzeń systemu, efektywność i wydajność dysz urabiających oraz czas operacji hydrocięcia niezbędny do wykonania stymulacji otworów drenażowychmówi dr hab. inż. Janusz Makówka, prof. GIG, kierownik projektu. – Urządzenie pozwala na pracę w otworach do 100 metrów w głąb górotworu i cięcie węgla strugą wody o ciśnieniu 1000 barów.

Międzynarodowy projekt GASDRAIN realizowany był ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali, koordynowany przez GIG, a jego partnerami byli: Jastrzębska Spółka Węglowa SA i Instytut Naft i Gazu z Polski, Grupa Hunosa i Instytut Aitemin z Hiszpanii, Imperial College London z Wielkie Brytanii, RWTH z Niemiec oraz instytut INERIS z Francji.

JK

(Źródło: GIG)

Dyskusja (0 komentarzy)