Aktualności
Sprawy nauki
26 Czerwca
Źródło: www.kpk.gov.pl
Opublikowano: 2019-06-26

Nowy szef Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Komisja Europejska mianowała prof. Maura Ferrariego nowym przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) odpowiedzialnej za finansowanie pionierskich badań inspirowanych przez naukowców w Europie. Prof. Ferrari obejmie stanowisko 1 stycznia 2020 r., po tym jak obecny przewodniczący prof. Jean-Pierre Bourguignon zakończy swoją kadencję.

Nowy przewodniczący obejmie funkcję w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych w ważnym momencie jej rozwoju. W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja zaproponowała program Horyzont Europa – najambitniejszy w historii w zakresie badań naukowych i innowacji. W kwietniu osiągnięto porozumienie polityczne w tej sprawie. Horyzont Europa zagwarantuje niezależność ERC pod nadzorem Rady Naukowej i utrzyma jej ukierunkowanie na doskonałość naukową. Komisja zaproponowała znaczne zwiększenie budżetu ERC z 13,1 mld euro w latach 2014–2020 na 16,6 mld euro w latach 2021–2027.

– ERC ma światową renomę w zakresie finansowania wysokiej jakości badań motywowanych ciekawością poznawczą. Prof. Mauro Ferrari jest na arenie międzynarodowej znany ze swojej wybitnej interdyscyplinarnej kariery akademickiej. Świetnie rozumie społeczną wartość nauki i posiada znakomite umiejętności przywódcze i komunikacyjne, dzięki czemu jest właściwą osobą, która poprowadzi ERC i europejską naukę w kierunku nowych celów. Chciałbym również wyrazić uznanie dla przewodniczącego Jeana-Pierre’a Bourguignona, podczas kadencji którego ERC wciąż rośnie w siłę – powiedział komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

– To dla mnie zaszczyt, że zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Dziękuję Komisji Europejskiej i Radzie Naukowej ERC za zaufanie i powierzenie mi tej ważnej roli w wyjątkowej chwili, kiedy będziemy przygotować się do realizacji nowego programu „Horyzont Europa – odpowiedział przyszły przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Profesor Ferrari jest wybitnym naukowcem. Wiele lat swojej kariery akademickiej spędził w Stanach Zjednoczonych, udzielając się w wielu dziedzinach nauki, m.in. w matematyce, inżynierii, medycynie i biologii. Jest również jednym z pionierów nanomedycyny.

Komisja podjęła decyzję o nominacji na podstawie konkursu przeprowadzonego przez wysokiej rangi komisję rekrutacyjną, w której skład weszli profesorowie: Mario Monti (przewodniczący, rektor uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie), Alice Gast (rektor Imperial College w Londynie), Fabiola Gianotii (dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych), Carl-Henrik Heldin (prezes Fundacji Nobla), Jules A. Hoffmann (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny), Helga Nowotny (była przewodnicząca ERC) oraz Maciej Żylicz (prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

W odpowiedzi na publikację przez komisję rekrutacyjną w lipcu 2018 r. zaproszenia do zgłaszania kandydatur wpłynęło ponad 50 zgłoszeń od wysokiej rangi specjalistów. Po przeprowadzeniu oceny i rozmów z najlepszymi kandydatami komisja rekrutacyjna przedstawiła komisarzowi Moedasowi listę trzech najbardziej odpowiednich kandydatów. Kandydaci spotkali się z Radą Naukową ERC, która również zatwierdziła mianowanie prof. Ferrari. Mauro Ferrari został powoływany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jej jednokrotnego przedłużenia.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych została utworzona przez UE w 2007 r. i jest finansowana wyłącznie z budżetu UE w ramach obecnego programu Horyzont 2020. Co roku wybiera ona i finansuje najlepszych twórczych naukowców z różnych krajów i w różnym wieku, którzy następnie prowadzą projekty badawcze w Europie. Od 2007 roku w otwartych konkursach wybrano i sfinansowano ok. 9 tys. projektów. W międzynarodowych czasopismach naukowych opublikowano ponad 110 tys. artykułów odwołujących się do wsparcia ERC. Beneficjenci grantów ERC zdobyli prestiżowe nagrody, między innymi 6 nagród Nobla, 4 medale Fieldsa i 5 nagród Wolfa. ERC umożliwiła naukowcom realizację obiecujących badań prowadzących do przełomowych odkryć naukowych, takich jak: pierwszy obraz czarnej dziury, ważne odkrycia w dziedzinie badań nad rakiem oraz wczesne wykrywanie luk w zabezpieczeniach procesorów komputerowych.

Przewodniczący jest formalnym przedstawicielem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i przewodniczy Radzie Naukowej – organowi zarządzającemu ERC. Rada Naukowa, złożona z wybitnych naukowców, określa strategię i metodykę finansowania nauki przez ERC. W Radzie Naukowej ERC nasz kraj reprezentuje prof. Andrzej Jajszczyk z AGH. Jego kadencja trwa do końca 2020 r.

Źródło: KPK

 

Dyskusja (0 komentarzy)