Aktualności
Sprawy nauki
15 Października
Autor: Sławomir Makal
Opublikowano: 2021-10-15

O kryzysie recenzji w październikowym „Forum Akademickim”

Kryzys w recenzjach, zmiana algorytmu podziału subwencji, akademie nauk stosowanych, nowe kierunki badań społecznych i ewaluacja szkół doktorskich – to kilka z tematów, które proponujemy w październikowym numerze „Forum Akademickiego”. Zachęcamy jednocześnie do prenumeraty pisma na 2022 rok.

„Schematyczność to jeden z przejawów kryzysu recenzji. Karykaturalna jest sytuacja, gdy recenzenci korzystają z tego samego schematu od lat i nie zauważyli, że zmieniły się przepisy i podstawy prawne. Zatem cytują artykuły z ustawy o stopniach i tytułach, natomiast nie uwzględniają nowych wymogów. Dobra recenzja to ocena pracy i dorobku naukowca, a nie streszczenia i opisy” – mówi w obszernym wywiadzie dla FA prof. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Pytamy m.in. o tzw. recenzje koleżeńskie, jak są wybierani recenzenci do procedur awansowych, ustawowy obowiązek recenzowania oraz co tak naprawdę ocenia recenzent: tylko dorobek czy kompetencje kandydata?

Kryzys w recenzjach to główny temat najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. Wśród autorów: prof. Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej „Recenzent też człowiek”), dr Błażej Nikiel-Wroczyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego („Pocałunek śmierci”), prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach („Przymusowe uprawianie nauki”) i radca prawny Marcin Chałupka („Recenzja kontrolowana… recenzja kontrolowana…”).

Kontynuujemy cykl artykułów o nowych kierunkach badań społecznych. Interesują nas kierunki, które wyłoniły się w ostatnich latach na świecie, a także już te ugruntowane, które zmieniły swoje oblicze. Jakie są źródła powstawania nowych kierunków badań? Które z nich mają największy potencjał? Jaki wpływ na kształt nauk społecznych wywiera polityka prowadzona przez redakcje czasopism naukowych? Czy istnieje polska specyfika w tych badaniach? W artykule „Quo vadis, pedagogiko?” dr hab. Jolanta Muszyńska i dr Karol Konaszewski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. Janusz Surzykiewicz z Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie piszą o sposobie uprawiania badań edukacyjnych.

W dążeniu do poszerzania granic wiedzy badania edukacyjne muszą stać się priorytetem, ponieważ odgrywają istotną rolę w ogólnym rozwoju pedagogiki, programów nauczania i formułowaniu polityki oświatowej. Są niezbędne w sytuacji innowacji edukacyjnych, by w pełni potwierdzić ich zasadność dowodami naukowymi, nie zaś anegdotycznymi. Nawet jeśli polityka edukacyjna i decyzje administracyjne nie zawsze, może nawet rzadko, opierają się na rzeczywistych wynikach badań empirycznych – a często są one nawet wykorzystywane ex post jako uzasadnienie – zwiększona orientacja na dowody empiryczne wymaga ustaleń dotyczących uwarunkowań, procesów i skutków
innowacji i reform w edukacji.

W poprzednim numerze otworzyliśmy dyskusję o tym, czy mamy w nauce kompleks Zachodu. Jeśli tak, to z czego on wynika, jakie ma podłoże? W czym się przejawia? Czy poczucie niższości wobec Zachodu jest uzasadnione? Jakie niesie konsekwencje? Swój głos dorzuca m.in. dr hab. Anna Sajdak-Burska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niejeden mógłby pomyśleć, że oto paradoksalnie dzięki pandemii „dogoniliśmy Zachód” i wreszcie nasze kształcenie stało się nowoczesne. Czy aby na pewno? Czy istotą nowoczesnego kształcenia jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii, do czego w czasach przedpandemicznych przekonywało tak wielu „ekspertów”? Czy nagrania wykładów, e-podręczniki, podcasty mogą skutecznie zastąpić kontakt ze studentami i grupą F2F? Czy „nowocześnie” będzie znaczyło także: na luzie, w kapciach, przy filiżance kawy, w trakcie zwykłych czynności domowych, w ukryciu za wyłączoną kamerką komputera i z wyciszonym mikrofonem?

Spora miejsca poświęcamy także planom Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym zmiany od 2023 roku algorytmu podziału środków finansowych. Oprócz samej koncepcji zakładanych modyfikacji przedstawiamy opinie prof. Stanisława Kistryna, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Roberta W. Ciborowskiego, rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 21 września, umożliwiła uczelniom, które spełniają wskazane w dokumencie warunki, wprowadzenie do swojej nazwy zastrzeżone ustawowo słowa „akademia nauk stosowanych”. O konsekwencjach tej zmiany, po spotkaniu rektorów publicznych uczelni zawodowych w Sanoku, pisze Piotr Kieraciński.

Ponadto polecamy:

  • ewaluacja szkół doktorskich;
  • Erasmus+ a rankingi szkół wyższych;
  • terminy uczelnianych postępowań w sprawach dyscyplinarnych;
  • mobbing na uczelniach;
  • jubileusz Akademii Młodych Uczonych PAN;
  • o pracy rzeczników patentowych na uczelniach;
  • studia w grodzie Jana Grodka;
  • międzywojenne sukcesy polskich inżynierów.

To oczywiście nie wszystko. Po więcej zapraszamy do październikowego numeru „Forum Akademickiego”, który jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do prenumeraty pisma na 2022 rok.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)