Aktualności
Sprawy nauki
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Ochrona środowiska i metrologia na Targach EuroLab

W tegorocznym programie Targów EuroLab znajdą się osobne wydarzenia poświęcone ochronie środowiska. Na uwagę zasługuje również wykład Głównego Urzędu Miar dotyczący metrologii. 19. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach 29-31 marca w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Ochrona środowiska to szeroki dział, który łączy wiedzę i rozwiązania służące przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym oraz utrzymaniu i przywracaniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego. W tym roku zagadnienia te zostały włączone do programu merytorycznego EuroLab jako odrębny blok tematyczny. Z kolei metrologia, która od lat jest prezentowana na targach, cieszy się stałym zainteresowaniem przedstawicieli branży.

W trosce o środowisko

Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska są regularnie podnoszone przez ekologów oraz służby zajmujące się monitorowaniem jego stanu. Pierwszego dnia targów, tj. 29 marca, odbędą się dwa spotkania poświęcone tej tematyce. Pierwsze poprowadzą naukowcy z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Będzie to konferencja pt. „Świat według nauk przyrodniczych, czyli o badaniach na pograniczu biologii, chemii i medycyny” na temat podstawowych problemów zanieczyszczenia powietrza miejskiego i możliwości jakie daje biologia roślin by polepszyć jego jakość.

Tego samego dnia Straż Miejska m.st. Warszawy poprowadzi wykład o swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wiedzę będzie można pogłębić oglądając zaprezentowany w hali ekspozycyjnej specjalistyczny radiowóz będący mobilnym laboratorium kontrolno-pomiarowym. Takimi pojazdami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny dysponuje Straż Miejska. Zamontowane w nich analizatory pozwalają w dowolnym miejscu i czasie monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. W ten sposób w przypadku stwierdzenia ogrzewania budynków nieodpowiednimi materiałami Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej może szybko i skutecznie reagować. Radiowozy wykorzystywane są również do kontroli cieków wodnych. Zainstalowanie w nich urządzenia weryfikują pojawienie się w wodzie ścieków bytowych czy przemysłowych, co z kolei umożliwia identyfikację zrzutu nieczystości poprzez nielegalne przyłącza kanalizacyjne.

Seminarium ekspertów z GUM

Drugiego dnia targów specjaliści z Głównego Urzędu Miar zorganizują seminarium pt. „Od wzorcowań do badań”. Jeden z referatów poświęcony będzie zmianom roli tej instytucji, która pełni głównie funkcję regulacyjno-nadzorczą. Wkrótce zacznie zajmować się działalnością badawczo-rozwojową w obszarze metod pomiarowych kluczowych dla innowacji i postępu technologicznego. W kolejnym wystąpieniu eksperci poruszą kwestię redefinicji kilograma, której światowe wprowadzenie zaplanowane jest w 2019 roku. Zmiana polegać będzie na zastąpieniu wzorca materialnego niematerialnym. Eksperci wykażą również zależności pomiędzy rozwojem wysokospecjalizowanych technologii w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości, a życiem przeciętnego obywatela. Ostatni wykład dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowanych we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz w ramach projektów NCBiR i EMRP.

Informacje praktyczne

Targi EuroLab odbędą się w dniach 29-31 marca. Udział w konferencjach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na targi. Równolegle zostaną zorganizowane 6. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.

Źródło: Targi EuroLab

Dyskusja (0 komentarzy)