Aktualności
Sprawy nauki
01 Października
Opublikowano: 2020-10-01

Od 1 października działa Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Technologii Elektronowej oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych połączyły się w jeden – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Od 1 października sieć tworzą 32 instytuty badawcze. 

Inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka i chemia to główne obszary działalności Łukasiewicz – ITE oraz Łukasiewicz – ITME, instytutów należących do czołowych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat obie placówki zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Zarówno Instytut Technologii Elektronowej, jak i Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych prowadzą projekty B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności. Wysoki poziom ich prac zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria.

– W świecie dotkniętym pandemią COVID-19 szanse na nowe otwarcie dają nowoczesne technologie, gwarantujące rozwój i zwiększające odporność firm na przyszłe zawirowania gospodarczo- społeczne. W przypadku tego połączenia naszym głównym założeniem jest zbudowanie fundamentu pod odbudowę polskiego przemysłu mikroelektronicznego, dysponującego najwyższej klasy technologią – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Połączenie kompetencji Instytutów pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowo powstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju tych technologii.

Połączenie ITE i ITME to kolejny etap trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu. Do tej pory w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowane zostały 4 procesy konsolidacji. W  listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej połączył się z  Łukasiewicz – Instytutem Tele – i Radio Technicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie do Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia br. z połączenia należących do Łukasiewicza – Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.  Ostatni proces konsolidacji miał miejsce w czerwcu i dotyczył włączenia do Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Farmaceutycznego oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Obecnie Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzą 32 instytuty badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)