Aktualności
18 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-18

Ofensywa filozofów w grudniowym numerze „Forum Akademickiego”

Potencjał polskiej filozofii, wynagrodzenia nauczycieli akademickich, studia piątego poziomu, uczelnie badawcze – to ledwie kilka z całego spectrum zagadnień poruszanych w grudniowym numerze miesięcznika „Forum Akademickie”. Przypominamy, że cały czas można zamawiać prenumeratę pisma na 2020 rok.

Ofensywa filozofów – to główny temat ostatniego w tym roku wydania FA. Inicjuje go rozmowa z prof. dr. hab. Piotrem Gutowskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, który mówi m.in. o tym, jaka jest polska filozofia, jak się ma do filozofii światowej, czy dominuje w niej nurt analityczny, co się stało z marksistami i przedstawicielami tomizmu egzystencjalnego, czy dzisiaj w Polsce prowadzone są fundamentalne debaty filozoficzne.

„Dobrze by było, żeby filozofia była obecna jako osobny kierunek studiów na każdym polskim uniwersytecie i żeby każda osoba z wykształceniem uniwersyteckim zaliczyła przynajmniej podstawowy kurs prowadzony przez kompetentnego filozofa. Nie byłoby również źle, gdyby na wzór tego, co proponuje się w Oxfordzie, powstały w przyszłości kierunki studiów, które można by określić mianem hybrydowych, np. filozofia i matematyka, filozofia i literatura, filozofia i fizyka, filozofia i teologia czy filozofia i polityka i ekonomia. Filozofia ma bowiem bardzo dużą zdolność koalicyjną i ta jej cecha jest skrzętnie wykorzystywana w najlepszych uczelniach świata” – mówi filozof z KUL-u.

W bloku poświęconym filozofii także:

 • refleksje prof. dr. hab. Jacka Wojtysiaka z Wydziału Filozofii KUL po XI Polskim Zjeździe Filozoficznym

„Nie brakuje nam myślicieli, którzy twórczo i odpowiedzialnie podejmują wielkie pytania metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne oraz potrafią wieść poważne spory światopoglądowe. Rosną w siłę filozofie aplikacyjne, do których w pewnym sensie można zaliczyć także – bardzo popularne na zjeździe – filozofię polityki i filozofię religii”;

 • dr hab. Maciej Woźniczka z Zakładu Etyki i Estetyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie podsumowuje zjazdową dyskusję o tym, jak formułować główne idee w edukacji i jakie przyjąć zasady wyboru nauczanych systemów wartości w szkole;
 • o kształceniu i wychowaniu w świecie edukacji między rynkiem pracy a osobą pisze dr hab. Wanda Kamińska, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

„Człowiek światopoglądowo neutralny jest wyłącznie obserwatorem świata społecznego, naukowego, zawodowego. Tutaj rola szkoły i wykształcenia akademickiego jest nie do przecenienia. Człowiek bez światopoglądu w najlepszym wypadku zostanie sceptykiem do końca swoich dni”;

 • próbę określenia relacji między filozofią a historią filozofii podejmuje prof. dr hab. Andrzej J. Noras, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego

„Pomijając oczywiście wszystkie problemy, których przysparza rozumienie historii filozofii, warto podkreślić, że historia filozofii w żadnym razie nie jest problemem historycznym, lecz przede wszystkim jest problemem filozoficznym”;

 • z pytaniem „Dlaczego jestem tomistą?” mierzy się Bartłomiej K. Krzych, student filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim i teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

„Filozofię wyobrażam sobie jako wysoką górę, filozofa zaś jako wspinacza, który z jej szczytu może spoglądać na świat. Filozofia nie jest więc widokiem z lotu ptaka, który przelatuje nad światem, nie mogąc dłużej zatrzymać się na żadnym jego fragmencie. Nie jest też widokiem znikąd, nie można bowiem umieścić poza rzeczywistością ani samego siebie, ani jakiegoś bardziej ogólnego i abstrakcyjnego podmiotu”.

 • przedstawiamy również: najbardziej wpływowy wydział filozoficzny oraz pracę redakcji dwumiesięcznika „Filozofuj!”.

 

Ponadto w numerze m.in.:

 • bierzemy pod lupę wynagrodzenia nauczycieli akademickich: ile wynosi ich pensja? co jest dodatkowo wynagradzane? – na te pytania odpowiada Patrycja Małek z Sedlak & Sedlak;
 • wprowadzenie piątego (przedlicencjackiego) poziomu studiów postulują prof. Ewa Chmielecka i mgr Katarzyna Trawińska-Konador ze Szkoły Głównej Handlowej;
 • zmiany w sposobie powoływania rad dyscyplin proponuje prof. dr hab. Mieszko M. Tałasiewicz, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • wnioski swoich uczelni w programie IDUB omawiają: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej; prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach, prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej; prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej; prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej; prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego;
 • doskonałości w praktyce przygląda się Zbigniew Drozdowicz;
 • ostatnie uchwały Rady Młodych Naukowców komentują prof. Zbigniew Osiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i red. Piotr Kieraciński;
 • opisujemy badania prowadzone przez naukowców Instytutu Psychologii PAN, Instytutu Sztuki PAN oraz Wojskowej Akademii Technicznej;
 • kulisy redagowania książki naukowej odsłania Marek Misiak. 

oraz jak zwykle garść aktualności, recenzje książek, felietony, kartki z dziejów nauki w Polsce, rody uczone… Grudniowy numer „Forum Akademickiego” jest już dostępny. Zachęcamy też do prenumeraty pisma na 2020 rok.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)