Aktualności
Sprawy nauki
20 Września
Opublikowano: 2017-09-20

Ogólnopolski Kongres Europeistyki na US

Unia Europejska  nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Przez swoją wyjątkowość trudno poddaje się analizie. Podobnie zmienia się rola państwa  w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień, zamierzają poruszyć naukowcy podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US.

Wiodącym tematem kongresu będzie „Państwo w Unii Europejskiej”. Środowisko europeistów i politologów chce pokusić się o diagnozę obecnego stanu dotyczącego miejsca i roli państwa członkowskiego w UE, ale także zastanowić się nad jej ewolucją i kierunkami, w których podążać będą państwa członkowskie. Organizatorzy zamierzają dokonać redefinicji miejsca i roli państw w UE, która jest niezbędna w obliczu wielowymiarowego kryzysu tej organizacji oraz w obliczu Brexitu. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia dróg i sposobów wyjścia z kryzysu UE oraz poszukiwania celu końcowego, do którego zmierza UE.

– Na kongres zaprosiliśmy Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, i nie ukrywam, że liczymy na to, że pan prezydent dokona uroczystego otwarcia kongresu, tym bardziej, że objął patronat honorowy nad kongresem. Udział w kongresie potwierdziła komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, która w trzecim dniu  obrad poprowadzi „Dialog Obywatelski”. Ta część kongresu będzie współorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, przy dużym zaangażowaniu dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr. Marka Prawdy. Ponadto udział w kongresie, włącznie z wygłoszeniem referatu, zapowiedział sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski. Warto zaznaczyć, że w  pierwszym dniu kongresu gośćmi panelu plenarnego będą prof. Adam Wojtaszczyk oraz prof. Zbigniew Czachór. Spodziewamy  się także posłów do Parlamentu Europejskiego z naszego województwa: Dariusza Rosatiego, Bogusława Liberadzkiego oraz Czesława Hoca. Udział w otwarciu kongresu zapowiedzieli także marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski oraz prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek – mówie prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział czynny w kongresie zapowiedziało ponad 400 naukowców z Polski oraz z zagranicy. Podczas kongresu odbędzie się około 100 paneli – otwartych, zamawianych, plenarnych oraz dialog obywatelski. Kongres Europeistyki wytycza nowe  kierunki badań europeistycznych i politologicznych. Jest najbardziej reprezentatywnym forum dyskusji i wymiany poglądów we wspomnianych środowiskach naukowych oraz wśród polityków, urzędników, działaczy samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Więcej informacji oraz program: www.kongreseuropeistyki.whus.pl.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)