Aktualności
Sprawy nauki
24 Listopada
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-11-24

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz z SGGW nową przewodniczącą Rady Młodych Naukowców

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została przewodniczącą Rady Młodych Naukowców VIII kadencji. Zastąpiła na tym stanowisku Igora Kilanowskiego.

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, który wspiera rozwój kariery młodych badaczy. Do zadań tego gremium należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery; wspieranie kontaktów z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

W środę, 22 listopada, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców w nowej kadencji. Otworzył je Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Przewodniczącą Rady została dr Olga Witkowska-Piłaszewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest związana z Katedrą Chorób Dużych Zwierząt i Kliniką w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej tej uczelni. Zajmuje się fizjologią i patologią ruchu koni, ze szczególnym uwzględnieniem koni arabskich wyścigowych. W orbicie jej zainteresowań znajduje się poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie monitorowania sprawności koni sportowych.

Rada zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. W lutym MEiN ogłosiło nabór kandydatów na członków tego organu w VIII kadencji. Spośród nadesłanych zgłoszeń minister Przemysław Czarnek powołał 14 listopada nowy, 21-osobowy skład RMN. Tworzy go: po 4 przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, po 2 – nauk humanistycznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Ich kadencja potrwa do końca października 2025 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)