Aktualności
07 Maja
Opublikowano: 2020-05-07

Oskar dla „Pisma Folkowego”

„Pismo Folkowe”, wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego, otrzymało honorową  Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Przyznawana od 1974 nagroda uchodzi za  najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru, które wzorem jej patrona gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej, co ma służyć jej udokumentowaniu, opracowaniu naukowemu, ochronie i zachowaniu. Nie jest to pierwszy Oskar lubelskiego czasopisma. W 2003 roku „Pismo Folkowe” otrzymało statuetkę Ludowego Oskara – główną nagrodę w kategorii wydawnictw w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne województwa lubelskiego.

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”), a siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Jego idea powstała w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionym wokół Orkiestry św. Mikołaja (lubelski zespół, jeden z pierwszych i najważniejszych animatorów ruchu folkowego w Polsce, otrzymał Nagrodę Kolberga w 2005 r.). Do końca 2019 roku wydano 145 numerów pisma. Przez 24 lata działalności stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Opisuje i upowszechnia przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym jej kontekstem. Od 2017 roku jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych (w ramach festiwalu Mikołajki Folkowe) oraz współtworzy serię wydawniczą „EtnoBiblioteka”.

W 2020 roku nabór zgłoszeń do Nagrody był ogłoszony i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą w Warszawie. W jury 45. Konkursu zasiadali etnografowie, etnomuzykolodzy i twórcy ludowi reprezentujący wiele instytucji związanych z kulturą ludową: Maria Baliszewska (etnomuzykolog – Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej), dr hab. Anna Weronika Brzezińska (etnograf, etnolog – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Violetta Wróblewska (folklorystka, badaczka kultury ludowej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Piotr Dahlig (etnomuzykolog – Uniwersytet Warszawski), Benedykt Kafel (etnograf – Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej STL), Waldemar Majcher (twórca ludowy – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych), Alicja Mironiuk-Nikolska (etnograf – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko (etnograf – Kierownik Działu Etnografii w Muzeum Śląskim w Katowicach), Krystyna Wódz (etnograf – Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło), Dorota Ząbkowska (etnograf – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)