Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Opublikowano: 2022-03-04

Oświadczenie konsorcjów European Universities

Skupiające 41 konsorcjów forum sojuszy uniwersytetów europejskich (FOREU1 i FOREU2) wydało oświadczenie dotyczące wojny w Ukrainie. Potępiło w nim zbombardowanie uniwersytetu w Charkowie i wyraziło solidarność z Ukraińcami. 

Sygnatariusze listu, reprezentujący około 300 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym 14 polskich uczelni, wezwali do przywrócenia pokoju, demokracji i szacunku dla praw człowieka w Ukrainie. Ponadto wyrażono solidarność z Ukraińcami oraz stanowczo potępiono zbombardowanie Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego. Autorzy podkreślili, że sojusze European Universities budowane są w oparciu o wspólną wizję Europy przyjaznej i pokojowej.

Wiele spośród naszych aliansów posiada partnerów w rejonie Ukrainy, którzy rozpoczęli przyjmowanie uchodźców z tego państwa, w tym członków ukraińskiej społeczności akademickiej. Na znak solidarności pozostali – w ramach sojuszów – tworzą mechanizmy wsparcia (zbieranie funduszy, dostawy podstawowych produktów, stypendia itd.) – czytamy w oświadczeniu.

Zapewniono, że sojusze będą integrować osoby studiujące i pracujące w uczelniach oraz kontynuować wsparcie dla wszystkich dotkniętych obecną tragiczną sytuacją.

Pod koniec 2018 roku Komisja Europejska ogłosiła pilotażowy nabór do konkursu w ramach inicjatywy European Universities. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości oraz zinstytucjonalizowanej współpracy europejskich uczelni w poszukiwaniu systemowego i trwałego wpływu na społeczeństwo, a także poprawę jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu edukacji. W dwóch pierwszych konkursach wyłoniono 41 konsorcjów, które otrzymały wsparcie w wysokości 287 mln euro.

Wśród członków europejskich sojuszy jest już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Politechnika Łódzka (ECIU). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która została pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

MK

Oświadczenie FOREU1 i FOREU2

Dyskusja (0 komentarzy)