Aktualności
Sprawy nauki
20 Lutego
Opublikowano: 2019-02-20

Oświadczenie rektora PMWSZ w Opolu dr. hab. Tomasza Halskiego

Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. Tomasz Halski wydał oświadczenie w sprawie włączenia kierowanej przez niego uczelni do Uniwersytetu Opolskiego.

Przypomnijmy, że 8 lutego Senat PMWSZ podjął uchwałę, w której wyraził negatywną opinię na temat włączenia w formule zaproponowanej przez UO. Kilka dni później rektor UO prof. Marek Masnyk w odpowiedzi uznał to za „klęskę wizerunkową opolskiego środowiska akademickiego”. Głos zabrał teraz rektor PMWSZ, uznając za nieprawdziwe słowa mówiące, że projekt uchwały dotyczącej włączenia zaproponowany przez jego uczelnię jest niezgodny z Ustawą 2.0. Ustawa daje ogromne możliwości indywidualizacji tworzenia wizji struktury i funkcjonowania uczelni w oparciu o własny, nowy statut. Takie nowatorskie i nowoczesne spojrzenie reprezentował właśnie projekt przedstawiony przez PMWSZ – pisze rektor Halski.

W jego ocenie nieprawdą jest także, że propozycja porozumienia przedstawiona władzom PMWSZ 15 stycznia 2019 roku różniła się od uchwały Senatu UO z 15 listopada 2018 roku tylko w dwóch kwestiach, po czym wymienia rozbieżności między obiema wersjami. Komentując jedną ze zmian wyraża obawę, że po jej wprowadzeniu władze PMWSZ, do czasu faktycznego włączenia do UO, nie mogłyby podejmować żadnej decyzji, która mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na finanse uczelni. Co oznaczałoby m.in. zakaz otwierania przewodów doktorskich czy postępowań awansowych.

W innym miejscu nowego porozumienia dostrzega narzucone przez UO powinności, jak np. audyt i weryfikację pozyskanych danych w celu ustalenia faktycznych uprawnień i kompetencji. „Czyżby władze UO zakładały, że nie mamy właściwie dobranej kadry do prowadzenia zajęć? Czy to sugestia, że aktualnie niektórzy pracownicy PMWSZ posiadają fikcyjne uprawnienia?” – pyta w swoim oświadczeniu rektor Halski.

W dalszej części przypomina, że fuzja obu uczelni zakładała formułę: łączenie potencjałów. Miała stworzyć nową jakość akademickiego Opola, szczególnie dla rozwoju medycyny, tymczasem styczniowe porozumienie UO wskazuje na inkorporację PMWSZ przez UO na zasadach przejmowania słabych, upadających podmiotów przez lepsze i silniejsze – nie ma wątpliwości rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Wskazuje, że zgodę na włączenie w struktury UO obwarowano podstawowym warunkiem: silnej autonomii PMWSZ w obrębie UO. Kierowana przez niego placówka to jedyna medyczna uczelnia zawodowa w Polsce i jedyna tego typu z kategorią A w dziedzinie nauk medycznych. Nigdzie indziej, poza uniwersytetami medycznymi, nie prowadzi się kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie II stopnia. To jedna z nielicznych uczelni w Polsce, w których liczba zrekrutowanych nowych studentów od wielu lat rośnie. PMWSZ w Opolu ma bardzo prostą wizję rozwoju – dydaktyka w zakresie zawodów medycznych na najwyższym profesjonalnym poziomie z naciskiem na naukę praktycznych podstaw tych zawodów, ale w oparciu o najnowszą wiedzę, a więc także powiązaną z działalnością badawczą naukowców-pasjonatów dla studentów-pasjonatów – czytamy w oświadczeniu rektora Halskiego.

W konkluzji pisze on, że miał przekonanie, iż przegłosowanie przez Senat UO uchwały zaproponowanej przez PMWSZ jest dowodem skuteczności przywołanych wyżej argumentów, przede wszystkim  niematerialnych, które mogłyby wzbogacić szeroko rozumiany „majątek” UO. Dlatego szokiem dla niego była zmiana stanowiska władz uniwersytetu co do struktury i funkcjonowania PMWSZ w obrębie UO. Owocami tych działań jest utrata zaufania i brak wiary w dobre intencje aktualnych władz UO. Uważamy, że przesłane nam nowe porozumienie nie gwarantuje nam właściwej oceny naszego wkładu w rozwój dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Opolskiego – kończy swoje oświadczenie rektor Tomasz Halski.

MK

Pełna treść oświadczenia rektora PMWSZ 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)