Aktualności
Sprawy nauki
17 Października
Opublikowano: 2022-10-17

Otwarta Nauka dla lepszej nauki

Otwarta Nauka dla lepszej nauki – pod takim hasłem w przyszłym tygodniu odbędzie się w Krakowie „EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland”. W wydarzeniu można też wziąć udział zdalnie.

Festiwal EOSC będzie miał miejsce w siedzibie Narodowego Centrum Nauki (ul. Twardowskiego 16) i związany jest z udziałem agencji w Stowarzyszeniu European Open Science Cloud (EOSC Association). Jego misją jest stworzenie środowiska otwartej nauki, które zapewni naukowcom narzędzia, serwisy i zasoby niezbędne do prowadzenia badań, a także przechowywania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania rezultatów badań. Zostało utworzone w 2020 roku i obecnie zrzesza ponad 200 członków oraz obserwatorów. Oprócz NCN polskimi przedstawicielami są: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Geofizyki PAN oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH.

Trzydniowy Festiwal ma na celu prezentację Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud), wzmocnienie współpracy i dialogu pomiędzy kluczowymi interesariuszami EOSC, zwiększenie widoczności EOSC w Polsce, m.in. poprzez informowanie krajowego środowiska naukowego o projektach EOSC i ich rezultatach, które służą rozwojowi nauki, a także zebranie i przekazanie przykładów najlepszych polskich i zagranicznych praktyk istotnych dla EOSC w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji.

Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, 24 października, od tematu przewodniego: „EOSC i polityka otwartej nauki”. O celach i wyzwaniach otwartej nauki oraz wdrażaniu jej w Polsce w kontekście rozwoju EOSC w Europie będą mówić m.in. Zbigniew Błocki (NCN), Rafał Duczmal (NCBR), Dawid Kostecki (NAWA), Iwona Hajduk (ABM),  Wiktoria Wojtyra (FNP), Mateusz Gaczyński (MEiN), Pantelis Tziveloglou (Komisja Europejska), Marialuisa Lavitrano (EOSC Association) i Lidia Borrell-Damian (Science Europe). Ten dzień będzie miał formułę hybrydową.

Kolejne dwa dni (online) będą poświęcone praktycznym zagadnieniom open science – we wtorek 25 października finansowaniu i infrastrukturze (m.in. Christian Cuciniello, Komisja Europejska; Rafał Leśkiewicz, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Mathieu Girerd, Francuska Narodowa Agencja Badań; Alicja Dyląg, NCN; Marcin Wolski, Tomasz Parkoła i Raul Palma, wszyscy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; Marek Jeżabek, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; Andrzej Zemła, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH), zaś w środę 26 października umiejętnościom i kompetencjom oraz narzędziom i usługom (m.in. Anna Wałek, Politechnika Gdańska; Natalia Gruenpeter, Platforma Otwartej Nauki ICM UW; Norbert Meyer, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN; Michał Kotnarowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN i European Social Survey European Research Infrastructure; Andrzej Królak, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk; Marek Stankiewicz, Uniwersytet Jagielloński, polski delegat European Strategy Forum on Research Infrastructures/ESFRI).

Szczegółowy program EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland na stronie internetowej NCN. Rejestracja na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)