Aktualności
Sprawy nauki
28 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-28

PAN chce większej autonomii

Większa autonomia Polskiej Akademii Nauk, powołanie Zgromadzenia Ogólnego Instytutów Akademii i zmiany dotyczące członków-seniorów PAN – przewiduje projekt założeń nowelizacji ustawy o PAN, który przedstawił w czwartek wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński.

W czwartek, 27 czerwca, prof. Paweł Rowiński zaprezentował na Zgromadzeniu Ogólnym PAN projekt założeń do systemowej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Zachęcał zgromadzonych do przesyłania uwag w sprawie tych propozycji. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński zwrócił uwagę, że jeżeli środowisko akademickie okaże się niezdolne do opracowania własnego projektu dotyczącego zmian w akademii, wówczas takie rozwiązanie zaproponuje strona rządowa.

Wśród kluczowych zmian w projekcie założeń prof. Rowiński wskazał zapewnienie PAN ustawowej „autonomii w zakresie podejmowanych działań”. Przejawem tego byłaby m.in. możliwość tworzenia przez akademię instytutów – obecnie wymagana jest na to zgoda szefa resortu nauki.

Według projektu finanse akademii mają podlegać prezesowi rady ministrów, który miałby zatwierdzać plan finansowy PAN i sprawozdanie finansowe. W myśl obecnie funkcjonujących przepisów są to kompetencje szefa resortu nauki. Jednocześnie prezes PAN miałby być dysponentem wyodrębnionej części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk” w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

Jedną z kluczowych zmian ma być szersza reprezentacja instytutów PAN w funkcjonowaniu akademii poprzez jej organy i struktury korporacyjne. Dlatego w projekcie zaproponowano powołanie Zgromadzenia Ogólnego Instytutów Akademii. W jego skład mieliby wejść dyrektorzy i przewodniczący rad naukowych instytutów. Członkowie rady Zgromadzenia Ogólnego Instytutów wybieraliby radę, której członkowie wejdą w skład Prezydium PAN.

Postulowane jest też zniesienie podziału członków krajowych PAN na rzeczywistych i korespondentów.

W projekcie nowelizacji zmianie ulega również status członków-seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Osoby takie, jeśli zechcą wykonywać ustawowo określone obowiązki członków akademii (np. brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym), będą musiały złożyć deklarację woli, a ich coroczne sprawozdanie z działalności powinno być zaakceptowane przez wiceprezesa PAN. W innym przypadku nie będą dysponować prawem wyborczym. Jak wyjaśniał prof. Rowiński, dzięki temu będzie łatwiej np. uzyskać quorum podczas głosowań Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Prezes PAN ma mieć też możliwość utworzenia Federacji Szkół Doktorskich PAN. Miałyby je prowadzić instytuty PAN. Szkoły będą działać według jednolitych standardów.

– Jeśli chodzi o instytuty, chcemy im zapewnić taki sam status, jak obecnie – zapewniamy im samodzielność – zapowiedział prof. Rowiński. Jak dodał, instytuty pozostaną osobami prawnymi i będą finansowane na dotychczasowych zasadach.

Podczas dyskusji nad projektem prof. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich PAN zwracała uwagę na istnienie napięć pomiędzy korporacją PAN a osobami zarządzającymi instytutami PAN. Według niej nowelizacja powinna uwzględnić ten problem. Prof. Rowiński przypomniał, że temat ten został już podjęty wcześniej w innym projekcie nowelizacji ustawy o PAN. Chodzi o projekt tzw. małej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany na początku maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Opracowało go Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Konsultacje publiczne tego projektu zakończyły się w końcu maja. Reguluje on przede wszystkim kwestie nadzoru nad instytutami naukowymi PAN. Z kierunkiem zaproponowanych w projekcie małej noweli zmian nie zgadza się jednak część środowiska akademickiego, krytykując m.in. zapisy dające prezesowi PAN uprawnienia do przeprowadzania w instytutach kontroli i audytów jakości prowadzonych badań.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)