Aktualności
Sprawy nauki
22 Sierpnia
Źródło: smoglab.pl
Opublikowano: 2019-08-22

PAN: oficjalne stanowisko w sprawie zmian klimatu

Ponieważ, zdaniem naukowców Polskiej Akademii Nauk, media w sposób nierzetelny piszą o przyczynach globalnego ocieplenia, zatem Akademia, w trosce o jakość debaty publicznej prezentuje stanowisko, z którego jednoznacznie wynika, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu.

Opinia ta, w odróżnieniu od wielu publikowanych w mediach, oparta jest o naukowe dowody.

„Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu. Już obecnie średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu. Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu. Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne. Wciąż istnieje szansa na uniknięcie totalnego kryzysu klimatycznego. Jednak wraz z upływem czasu bardzo szybko się zmniejsza. Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, rozwój ludzkości zostanie udaremniony, a stosowanie paliw kopalnych, które w dużej mierze rozwój ten umożliwiło, stanie się naszym przekleństwem”.

To fragment ze wspólnej deklaracji Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych w Paryżu, przyjętej 10 grudnia 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

W 2018 roku podobne stanowisko przyjął też Komitet Geofizyki PAN, zdaniem którego narastający wzrost średniej temperatury Ziemi jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych i może się okazać katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości.

W czerwcu tego roku ukazał się także raport EASAC, będący efektem analizy grupy ekspertów, w tym także członków PAN, w którym mowa jest m.in. o zależności między zmianami klimatycznymi a zdrowiem Europejczyków.

PAN apeluje do dziennikarzy o rzetelne przedstawianie kwestii związanych z przyczynami zmian klimatycznych.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)