Aktualności
Sprawy nauki
15 Marca
Opublikowano: 2021-03-15

PAN rozpoczął nabór naukowców z zagranicy do programu PASIFIC

Od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym konkursie zostanie wyłonionych 35 najlepszych naukowców, którzy przyjadą do Polski w pierwszym kwartale przyszłego roku. Termin składania wniosków mija 30 czerwca.

Dzięki programowi PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) do Polski przyjedzie w sumie 50 wyróżniających się naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. Każdy z badaczy aplikujących o stypendium wybierze mentora i jeden z 69 instytutów PAN, w którym poprowadzi swoje badania. Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,5 tys. euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania w wysokości do 93 tys. euro.

Polska Akademia Nauk jest czołową instytucją naukową w Polsce, która cieszy się znakomitą renomą na całym świecie. Zachęcam naukowców z zagranicy do składania wniosków o pobyty naukowe w programie PASIFIC. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce, w laboratoriach i pracowniach instytutów PAN – mówi prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze pracy. Muszą również przestrzegać zasady mobilności MSCA i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru (30 czerwca 2018 – 30 czerwca 2021). Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej programu PASIFIC:

Nabór ekspertów do oceny propozycji

Do oceny propozycji zgłoszonych przez kandydatów badań Polska Akademia Nauk poszukuje także 45 ekspertów z odpowiednim doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi. Eksperci zostaną wybrani spośród chętnych ze wszystkich dziedzin naukowych, którzy zarejestrują się za pomocą formularza do 1 czerwca. Za ocenę wniosków otrzymają wynagrodzenie w wysokości 450 euro za dzień. Więcej informacji: https://pasific.pan.pl/call-for-evaluators/

Każda zgłoszona aplikacja do programu przejdzie ocenę pod względem etyki badań. Poszukiwani są eksperci z doświadczeniem w ocenie kwestii etycznych i znajomością procedur etycznych obowiązujących w programach ramowych UE. Przewidziane wynagrodzenie to 115 euro za wniosek. Rejestracja kandydatur na ekspertów etycznych odbywa się poprzez formularz do 1 czerwca. Więcej informacji: https://pasific.pan.pl/call-for-ethics-experts/.

Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska ze środków „Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND)”.

____________________

Polish Academy of Sciences: Recruitment for PASIFIC programme is now open

All interested scholars of any nationality and representing all research disciplines can apply for 2-year postdoctoral fellowships at the institutes of the Polish Academy of Sciences. In the first call 35 fellows will be selected. The deadline for applications is June 30th.

The PASIFIC fellows will be offered a monthly allowance of approx. €2,500 net. Those, who decide to come to Poland together with their families, may be entitled to receive an additional family allowance. In addition, they will be granted a research budget of €60,000 per project and indirect costs.

Starting from the 15th of March 2021, researchers from all over the world can apply for research stays in Poland. Let me mention that the Polish Academy of Sciences is a top research institution in Poland. The institution of a high reputation all over the world. The headquarter of the Academy is located in Warsaw, a very thriving and vibrant capital city. We are waiting for your applications – said Prof. Paweł Rowiński, Vice-President of the Polish Academy of Sciences.

PASIFIC has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Maria Skłodowska-Curie Actions.

Who can apply?

To apply for the PASIFIC fellowships, candidates must be in possession of at least a doctoral degree or have 4 years of full-time equivalent research experience. Also, they must comply with the MSCA mobility rule and have not carried out their main activities in Poland for more than 12 months during the three years prior to the call’s deadline (June 30th, 2018 – June 30th, 2021).

Call for Evaluators and Ethics Experts

The Polish Academy of Sciences welcomes applications for a pool of evaluators from all academic disciplines. Experts with relevant experience and expertise will be appointed to assess the research proposals submitted to the PASIFIC Fellowship Programme’s Call 1 and Call 2. The research proposals submitted to the PASIFIC calls will be evaluated by three thematic panels, that will cover the following disciplines: Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering, Life Sciences. Each panel will consist of 15 researchers.

The PAS is also looking for Ethics Experts to support the evaluation process of the PASIFIC Postdoctoral Fellowship Programme. The aim of the ethics evaluation process is to ensure that all projects retained for funding are in accordance with ethical standards and that all research activities flagged with potential ethical issues will begin only upon receiving a favorable and relevant ethics opinion.

More on website: http://www.pasific.pan.pl/

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)