Aktualności
Sprawy nauki
20 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-20

Pełnomocnik rządu zajmie się umiędzynarodowieniem nauki 

Jeszcze w tym kwartale pod obrady Rady Ministrów ma trafić projekt rozporządzenia o powołaniu Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki. 

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki. Przygotowaniem dokumentu zajmuje się Ministerstwo Edukacji i Nauki. Inicjując prace nad rozporządzeniem, wskazano „ważny interes państwa, jakim jest zapewnienie odpowiedniej realizacji zadań na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz działań podejmowanych na rzecz rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji”.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie koordynowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki. Ponadto w zakres jego obowiązków wejdzie monitorowanie i koordynowanie spraw dotyczących działalności naukowej wynikających z udziału Polski w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Osoba powołana na to stanowisko zajmie się także wzmacnianiem i koordynowaniem działań z zakresu promowania nauki, które pozwolą na wykorzystanie polskich osiągnięć i potencjału naukowego do budowania relacji międzynarodowych oraz tworzenia wizerunku Polski jako kraju o wysokim poziomie działalności naukowej.

Jak zaznaczono, ustanowienie pełnomocnika przyczyni się do poprawy koordynacji działań w wyżej wymienionych obszarach na poziomie struktur rządowych. Pełnomocnik zintegruje przede wszystkim inicjatywy prowadzone obecnie przez kilku ministrów (w zależności od rodzaju uczelni), w tym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, a także Ministra Infrastruktury.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał tego roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)