Aktualności
12 Grudnia
Źródło: US, Instytut Kardiologii
Opublikowano: 2018-12-12

Perły Honorowe dla dwóch naukowców

Profesorowie: Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, odebrali Perły Honorowe w dziedzinie nauki podczas uroczystej Gali Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Perły Honorowe przyznawane są wybitnym osobistościom i instytucjom uznanym za autorytety w dziedzinach: gospodarki, nauki, kultury oraz krzewienia wartości patriotycznych i społecznych. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (na fot. po lewej) jest geologiem, specjalistą w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów. W latach 2002–2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej oraz przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki.

Kardiolog, dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, kieruje tą placówką od 2015 roku. Jest założycielem Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pełnił w niej funkcję sekretarza, a dwukrotnie zastępcy przewodniczącego Sekcji. Od lat jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society).

Na Gali Pereł Polskiej Gospodarki wręczane są również statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przygotowywana lista jest efektem prowadzonych badań nad kondycją polskich przedsiębiorstw. Ponadto przyznawane są Perły Sektora Finansowego, a także Nagrody Progress – Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji i projektów.

Wydarzenie organizowane jest przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”, będący magazynem promującym polską gospodarkę, a także naukę i kulturę w kraju i za granicą. Patronat honorowy sprawują: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, minister inwestycji i rozwoju dr Jerzy Kwieciński, minister przedsiębiorczości i technologii dr Jadwiga Emilewicz, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, a także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

MK

Źródło: UŚ, www.polishmarket.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)