Aktualności
Sprawy nauki
17 Czerwca
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-17

Pierwsi członkowie Academii Iuvenum na PWr

Od 1 października na Politechnice Wrocławskiej rusza Academia Iuvenum. W gronie wybrańców, którzy weszli w jej skład, są reprezentanci wszystkich dwunastu dyscyplin naukowych prowadzonych na uczelni.

Academia Iuvenum to kolejny program w ramach systemu doskonałości na Politechnice Wrocławskiej. Dzięki tej inicjatywie uczelnia chce wykształcić przyszłych liderów, ale też przekonać młodych naukowców do kontynuowania kariery zawodowej w swoich murach. Członkowie Akademii mogą liczyć na szereg korzyści, które mają im ułatwić skupienie się na pracy naukowej. Uzyskają dodatkowe 50% pensji adiunkta, a pensum dydaktyczne będą mieli zredukowane do poziomu 120 godzin. Ponadto zostaną oni objęci programem specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów z różnych zagadnień, m.in. skutecznego pozyskiwania grantów, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami czy sztuką argumentowania.

Chciałbym, żeby Akademia była też swego rodzaju głosem adiunktów na uczelni. Zależy mi na tym, aby młodzi doktorzy mieli swoją reprezentację na PWr i mogli opiniować pewne kwestie, zgłaszać swoje uwagi, mieć realny wpływ na teraźniejszość i przyszłość uczelni – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

W pierwszym składzie Academii Iuvenum znalazło się 24 młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat i są niedługo po doktoracie (co najmniej rok). Reprezentują 12 wydziałów oraz wszystkie dyscypliny naukowe prowadzone na uczelni. Zostali wyłonieni na podstawie oceny swojego dotychczasowego dorobku i planu naukowego na najbliższe lata. Wśród nich jest m.in. dr inż. arch. Marta Rusnak z Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury, która prowadzi badania nad postrzeganiem dziedzictwa architektonicznego. Stosuje bezinwazyjne rejestratory ruchu gałek ocznych, czyli eyetrackery: stacjonarne, mobilne i zintegrowane z goglami wirtualnej rzeczywistości. Dzięki tym technologiom definiuje problemy związane z wybranymi zagadnieniami konserwatorskimi w różnych skalach – urbanistycznej, architektonicznej, a także w skali detalu architektonicznego. W najbliższych latach chce pogłębiać wiedzę na temat: technologii biometrycznych, psychologii poznawczej i nowych metod analizy danych. Zamierza rozszerzyć swoje badania o inne typy eksperymentów, np. o galwanometryczny pomiar skórny czy EEG. Pracuje nad monografią habilitacyjną na temat potencjału wykorzystania urządzeń biometrycznych do sprawowania efektywnej, prospołecznej i partycypacyjnej opieki nad zabytkami.

Oprócz niej w szeregach Academii znalazła się dr inż. Róża Goścień z Katedry Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki, prowadzące badania związane z opracowaniem i implementacją dedykowanych modeli i algorytmów pozwalających poprawiać efektywność działania optycznych sieci szkieletowych oraz zwiększać poziom ich przeżywalności.

Inżynierię mechaniczną reprezentuje z kolei dr inż. Paweł Widomski z Katedry Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii na Wydziale Mechanicznym. Jego działalność naukowa koncentruje się na warstwach i powłokach zapewniających lepsze właściwości użytkowe. Pracuje m.in. nad warstwami hybrydowymi zwiększającymi odporność na zużycie narzędzi stosowanych w procesach kucia na gorąco. Zajmuje się także wykorzystywaniem addytywnego napawania łukowego do budowania dużych obiektów konstrukcyjnych różnego zastosowania oraz zamierza opracować koncepcję uniwersalnej technologii azotowania napoin, która w przyszłości może być wdrożona w działalności firm z branży spawalniczej. Będzie też uczestniczył w budowie zintegrowanego i wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w przestrzeni publicznej.

Docelowo gremium ma liczyć 48 osób. Co roku wybieranych będzie kolejnych 24 nowych reprezentantów, na kadencję trwającą 2 lata akademickie.

źródło: PWr

Pełny skład Academii Iuvenum

Dyskusja (0 komentarzy)