Aktualności
Sprawy nauki
07 Października
Opublikowano: 2020-10-07

Pierwsza dotacja z Metropolitarnego Funduszu Wspierania Nauki

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej jako pierwsza otrzyma środki w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Uczelnia zorganizuje wykłady i konsultacje naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzi je dr Cecilia Farfán-Mèndez z University of California San Diego.

Jest to pierwsza dotacja przyznana w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, którego celem jest podnoszenie atrakcyjności oferty naukowej i edukacyjnej uczelni z obszaru  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Program uruchomiono we wrześniu ub.r.

– Fundusz powołaliśmy po to, aby podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej uczelni działających na obszarze Metropolii. Wierzymy, że w perspektywie kilku lat te działania przyniosą pożądane efekty, czyli decyzję naszych młodych mieszkańców oraz ich rówieśników spoza GZM o podjęciu studiów właśnie tutaj. To wzmocni nasz potencjał naukowy i ludzki– mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Cały czas współpracujemy z uczelniami, odpowiadamy na ich pytania i wiemy, że przygotowują one kolejne projekty, które powinniśmy otrzymać do początku 2021 roku. Trzymamy kciuki za to, aby teraz  nawiązane kontakty z uznanymi naukowcami z całego świata zaowocowały kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości, żeby miały swoją kontynuację. Mam tutaj na myśli m.in. projekty badawcze, wymianę naukowców czy doktorantów. Wiem, że takie relacje buduje się latami. Wierzę jednak, że będzie to wartość dodana Funduszu  – dodaje.

Jako pierwsza z dotacji skorzysta Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Wsparcie uzyskał projekt „Bezpieczeństwo publiczne i jego wyzwania – aktywności on-line z udziałem dr Cecilii Farfán-Mèndez z University of California San Diego”. Przez siedem dni dr Farfán-Mèndez wygłosi wykłady dotyczące zwalczania międzynarodowej przestępczości, prania brudnych pieniędzy oraz struktur zorganizowanych grup przestępczych. Wezmą w nich udział m.in. studenci i pracownicy Akademii WSB oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Policji w Katowicach. Do wysłuchania wykładów zaproszeni zostaną także przedstawiciele Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Więziennej, którzy są studentami lub doktorantami w uczelniach na terenie Metropolii GZM. Ponadto dr Cecilia Farfán-Mèndez będzie konsultować prace doktorskie.

– Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to możliwość rozszerzenia międzynarodowej sieci współpracy naukowej Akademii WSB o badaczy z najlepszych światowych uczelni – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. WSB, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. – Dr Cecilia Farfán-Mèndez jest wysokiej klasy naukowcem w zakresie bezpieczeństwa na pograniczach. Dzięki otrzymanej dotacji studenci Akademii WSB będą mogli w listopadzie 2020 roku nie tylko uczestniczyć w fascynujących wykładach, ale także skonsultować swoje prace doktorskie. Wartością dodaną projektu jest także możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych przy współpracy ze światowej sławy naukowcami, ale także z pracownikami naukowymi innych uczelni mających siedzibę na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z uwagi na pandemię COVID-19 zdecydowaliśmy się przeprowadzić te aktywności w formie zdalnej- tłumaczy prof. Dacko-Pikiewicz,

Dr Cecilia Farfán-Mèndez jest pracownikiem University of California San Diego, który w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata zajmuje 18. miejsce. Dr Farfán-Mèndez jest kierownikiem Programów Badań nad bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX). Współpracuje również z Center for Studies on Security, Intelligence and Governance w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico w Mexico City.

Z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki mogą korzystać uczelnie publiczne i niepubliczne z obszaru GZM. Uczelnie mogą pozyskać nawet 99 proc. dofinansowania kosztów wynagrodzenia światowej klasy naukowca. Naukowcy mogą być pozyskiwani m.in. do organizacji wykładów, warsztatów, sympozjów, przygotowywania publikacji czy udziału w debatach. Uczelnie mają szeroki wachlarz możliwości przy ubieganiu się o dofinansowanie. Obowiązuje zasada, że naukowcy muszą reprezentować szkołę wyższą, która zajmuje miejsce w pierwszej 20. w światowych rankingach lub też mogą poszczycić się otrzymanymi nagrodami za osiągniecia naukowe. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019–2022. Realizacja Programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 miast i gmin znajdujących się w centrum województwa śląskiego. Mieszka w nich 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB.

źródło: GZM

Dyskusja (0 komentarzy)