Aktualności
11 Grudnia
Źródło: WUM
Opublikowano: 2018-12-11

Pierwsza Polka z The Distinguished Teacher Award

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska z Zakładu Ortodoncji na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała The Distinguished Teacher Award. Tym samym nagroda ta trafiła po raz pierwszy do polskiego specjalisty zajmującego się ortodoncją.

Laur wręczany jest corocznie przez Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne, którego Zarząd wnioskuje o przyznanie nagrody wyróżniającemu się europejskiemu wykładowcy w dziedzinie ortodoncji. Jej przyjęcie powiązane jest z wygłoszeniem wykładów na dwóch europejskich uniwersytetach.

Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne (European Orthodontic Society) jest najstarszym i największym towarzystwem ortodontycznym na starym kontynencie. Zostało założone w 1907 roku. Jego siedziba mieści się w Londynie. Wydaje czasopismo impaktowane (European Journal of Orthodontics) i organizuje doroczne kongresy ortodontyczne w różnych krajach. Współpracuje z narodowymi towarzystwami ortodontycznymi, w tym także z Polskim Towarzystwem Ortodontycznym, którego Prezesem jest dr hab. n. med. Ewa Czochrowska. Głównymi celami działalności towarzystwa są: poszerzanie wszystkich aspektów w dziedzinie ortodoncji i jej związków z naukami dodatkowymi dla dobra publicznego oraz dążenie do wspierania tej dziedziny wśród wszystkich gałęzi zawodu dentysty w Europie i na świecie.

Źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)