Aktualności
Sprawy nauki
03 Października
Opublikowano: 2017-10-03

Pierwsza Pomorska Konferencja „Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”

W dniach 23-24 października 2017 r., w ramach światowego Tygodnia Otwartej Nauki, który na Politechnice Gdańskiej odbędzie się pod hasłem „Open in order to build Bridges to knowledge”, Biblioteka Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych organizuje pierwszą Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”.

Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z otwartym dostępem do zasobów nauki, jego udziału w społecznej odpowiedzialności uczelni, a także zagadnienia związane z prawem autorskim, wolnymi licencjami oraz repozytoriami. Kwestie te podjęte będą przez wykwalifikowanych prelegentów, m.in. dyrektor SPARC Europe, Vanessę Proudman i mecenasa Krzysztofa Siewicza, specjalistę ds. prawa autorskiego.

W drugim dniu konferencji, oprócz spotkania z wydawcami czasopism naukowych realizujących politykę Open Access, oraz prezentacji dotyczących źródeł finansowania opłat w otwartym dostępie, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych udostępnianiu i promowaniu dorobku naukowego w repozytorium (MOST Wiedzy) oraz tematyce gromadzenia i udostępniania danych naukowych (Open Research Data).

Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym.

Na stronie internetowej konferencji https://pg.edu.pl/pkos można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz zgłosić swój udział.

Dyskusja (0 komentarzy)