Aktualności
Sprawy nauki
30 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-30

Pierwsza tura wyborów do komitetów naukowych PAN zakończona

Ponad 9 tys. osób spośród blisko 10,7 tys. zarejestrowanych oddało ważne głosy w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W części z nich potrzebna będzie druga tura.

Procedurę wyborów do wszystkich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020–2023 uruchomiono na początku listopada. Aby wziąć w nich udział należało założyć konto w serwisie dostępnym pod adresem: https://wyborykomitety.pan.pl. Dotyczyło to nie tylko naukowców związanych z PAN, ale też przedstawicieli uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem było posiadanie tytułu: dr. hab., prof. dr. hab., dr. hab. inż., prof. dr. hab. inż.

Uprawnionych do głosowania, które po raz pierwszy przeprowadzono przez Internet, było ponad 30 tysięcy naukowców. Ostatecznie w systemie umożliwiającym oddanie głosu zarejestrowało się 10680 osób. Wybory rozpoczęły się 16, a zakończyły – 20 grudnia. Ważne głosy oddało 9075 osób. Na tym etapie zakończył się proces wyborów w większości komitetów. W pozostałej części konieczna będzie druga tura, ponieważ na ostatnim, a w kilku przypadkach także na przedostatnim miejscu kwalifikującym do składu komitetu, znalazło się po kilku kandydatów z jednakową liczbą głosów. I to właśnie tylko ich nazwiska będą widniały na listach wyborczych w drugiej turze głosowania. Każdy głosujący będzie mógł zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. Druga tura odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 7–9 stycznia. Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone po 15 stycznia 2020 roku.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Ich zadaniem jest m.in. opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej, pomoc w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i kształcenia, wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzacja wyników badań. Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin (fizycy, chemicy, socjologowie itd.).

Źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)