Aktualności
Sprawy nauki
21 Kwietnia
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2023-04-21

Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki

Na pierwszym posiedzeniu w kadencji 2023–2027 spotkała się Komisja Ewaluacji Nauki. Wśród priorytetowych zadań jest m.in. zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Druga kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do końca 2027 roku. Pracami nowego składu kieruje prof. Filip M. Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych i dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta uczelnia ma największą reprezentację w KEN (3 osoby).

Do składu Komisji minister Przemysław Czarnek powołał 34 naukowców. To mniej niżby wynikało z prostego wyliczenia: 10 dyscyplin po 3 przedstawicieli oraz 7 osób wskazanych przez samego ministra daje 37 członków. Jak poinformował nas nowy przewodniczący, w najbliższym czasie powołania otrzymają jeszcze reprezentanci nauk o rodzinie.

Podczas pierwszego posiedzenia powołano 4 zespoły stałe:

  • Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej (przewodniczący: prof. Zbigniew Kąkol);
  • Zespół ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (dr hab. inż. Rafał Stanisławski);
  • Zespół ds. ewaluacji szkół doktorskich (prof. Dariusz Kupisz);
  • Zespół ds. międzynarodowych (prof. Piotr Pruszczyk).

Pierwszym zadaniem, którym zajmie się Komisja Ewaluacji Nauki w nowym składzie, jest zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W tej kadencji, oprócz działalności naukowej, ewaluacji po raz pierwszy poddana zostanie jakość kształcenia w szkołach doktorskich.

Wśród członków KEN dominują przedstawiciele szkół wyższych (31), w tym dwóch politechnik i jednej uczelni zawodowej. Skład dopełnia troje naukowców pracujących w instytutach badawczych. Pięć osób kontynuuje pracę rozpoczętą w poprzedniej kadencji: prof. Zbigniew Kąkol, dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. Piotr Pruszczyk, dr hab. inż. Katarzyna Ropka-Molik, dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)