Aktualności
Sprawy nauki
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał trzydziestu jeden przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki oraz specjalistów od polityki naukowej na członków na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Będą odpowiedzialni m.in. za przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytutów.

Komisja Ewaluacji Nauki to nowy organ ustanowiony przez Konstytucję dla Nauki. W skład KEN wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na swoim pierwszym posiedzeniu, w piątek 1 marca, komisja obradowała w składzie:

 1. Dominik Antonowicz;
 2. Janusz Bujnicki;
 3. Mikołaj Czajkowski;
 4. Urszula Gawlik-Dziki;
 5. Zygfryd Glaeser;
 6. Marcin Hintz;
 7. Robert Hołyst;
 8. Stefan Jackowski;
 9. Joanna Jurewicz;
 10. Zbigniew Kąkol;
 11. Przemysław Korytkowski;
 12. Emanuel Kulczycki;
 13. Alicja Majewska;
 14. Monika Mitera;
 15. Rafał Molencki;
 16. Edward Nęcka;
 17. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska;
 18. Maciej Ogorzałek;
 19. Jan Pomorski;
 20. Rafał Prostak;
 21. Piotr Pruszczyk;
 22. Katarzyna Ropka-Molik;
 23. Lucyna Rotter;
 24. Błażej Skoczeń – przewodniczący;
 25. Michał Sławecki;
 26. Bożena Suchocka-Kozakiewicz;
 27. Andrzej Tejchman-Konarzewski;
 28. Aleksander Welfe;
 29. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska;
 30. Anna Zellma;
 31. Michał Żmijewski.

Do zadań komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w 2021 roku. KEN zajmie się również ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
 • sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
 • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa cztery lata.

MK

Źródło: MNiSW, Fot. Twitter

Dyskusja (0 komentarzy)