Aktualności
Sprawy nauki
31 Maja
Źródło: www.ath.bielsko.pl
Opublikowano: 2022-05-31

Pierwszy rektor ATH doktorem honoris causa bielskiej uczelni

Prof. Marek Trombski, pierwszy rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Uroczystość odbyła się 27 maja.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (specjalność maszyny i urządzenia energetyczne), po czym rozpoczął pracę zawodową jako konstruktor w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych. W maju 1969 roku został skierowany do współorganizowania Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Był pierwszym dziekanem i współtwórcą Wydziału Budowy Maszyn w tejże Filii. W 1987 roku objął stanowisko prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej z zadaniem jej usamodzielnienia. W 2001 roku, w wyniku przekształcenia Filii, powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a prof. Trombski został powołany na pierwszego rektora nowo utworzonej uczelni. Pełnił tę funkcję przez kolejne dwie kadencje – aż do 2008 roku. W latach 2009–2013 był rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Posiada znakomity dorobek naukowy w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, na który składa się ponad 120 publikacji autorskich i współautorskich. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się nieliniowa dynamika maszyn, głównie w zakresie statyki i dynamiki ustrojów powierzchniowych, w szczególności płyt kołowych i pierścieniowych, jak również analizy naprężeń i odkształceń w elementach maszyn i konstrukcji, a także dynamiki maszyn włókienniczych oraz statyki stateczności i dynamiki żurawi samochodowych i samojezdnych.

W latach 1994–1997 był wojewodą bielskim. Od 1997 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiada w Komitecie Budowy Maszyn PAN, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy i Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 2007 roku został doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej.

MK, źródło: ATH

Dyskusja (0 komentarzy)