Aktualności
Sprawy nauki
20 Grudnia
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2018-12-20

Piotr Müller nowym posłem na Sejm

Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w randze podsekretarza stanu, zajmie w Sejmie miejsce zmarłej 8 grudnia posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, po śmierci posła jego mandat przejmuje osoba z tej samej listy, która w tym okręgu otrzymała kolejno największą liczbę głosów. W tym przypadku jest to Piotr Karczewski, który jednak zrezygnował z zasiadania w Sejmie. Trzy głosy mniej od niego zdobył 29-letni Piotr Müller. „Zrobię wszystko, aby skutecznie reprezentować mieszkańców naszego regionu i jak najlepiej zastąpić śp. Panią Poseł Jolantę Szczypińską” – napisał na Twitterze.

Piotr Müller urodził się i wychował w Słupsku. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studia odbył w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, realizując zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji, jak również m.in. w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Europeistyki, Kolegium Artes Liberales oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. W latach 2013–14 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Był też m.in. członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW oraz członkiem zarządu jednej z największych fundacji akademickich w Polsce – Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 roku był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 roku został powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. kierował Biurem Ministra w MNiSW. 15 stycznia 2018 r. otrzymał powołanie na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada za reformę nauki oraz nadzór nad uczelniami wyższymi.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)