Aktualności
Sprawy nauki
07 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-07

Piotr Müller sekretarzem stanu, dr Piotr Dardziński pełnomocnikiem rządu ds. reformy instytutów

Premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Müllera na wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego w randze sekretarza stanu, zaś dr. Piotra Dardzińskiego na pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Piotr Müller pełnił od stycznia ubiegłego roku funkcję podsekretarza stanu. Odpowiadał za prace legislacyjne związane z reformą nauki i szkolnictwa wyższego, tzw. Konstytucją dla Nauki. W grudniu 2018 roku objął mandat poselski na Sejm RP VIII kadencji, co wiązało się z koniecznością rezygnacji z dotychczasowej funkcji.

Z kolei dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w MNiSW, jako pełnomocnik rządu będzie nadzorował reformę funkcjonowania instytutów badawczych. Jej celem jest utworzenie zintegrowanej sieci ośrodków badawczych, których głównym zadaniem będzie transfer wiedzy do gospodarki. W tym celu wypracowane zostaną skuteczniejsze mechanizmy współpracy poszczególnych instytutów, co zdecydowanie ułatwi realizowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych. W wyniku reformy instytuty powinny stać się istotnym zapleczem naukowym i kompetencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to skuteczniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ich działalności biznesowej. Dodatkowo zracjonalizowane zostaną koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą badawczą oraz komercjalizacją wyników badań. Reforma instytutów badawczych to jeden z priorytetów polityki polskiego rządu. O konieczności jej przeprowadzenia i korzyściach, jakie niesie dla gospodarki, mówił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki. Jej przeprowadzenie stanowić będzie kolejny ważny krok na drodze realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISH UW). Był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Prezydium PKA (2013–2014). W latach 2010–2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. Był Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji ustawowo reprezentującej ogół studentów w kraju. Od listopada 2015 do kwietnia 2017 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 roku został powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 roku był dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra. Od 15 stycznia do 27 grudnia 2018 roku był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu. Jest członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów. We wrześniu 2018 roku został powołany na przewodniczącego zespołu ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. 28 grudnia 2018 roku objął mandat posła na Sejm RP.

Piotr Dardziński ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (2002). Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. W latach 2000–2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 roku adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003–2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W listopadzie 2011 roku został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. Od listopada 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od 2018 roku – jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W resorcie odpowiada za programy unijne związane z badaniami i innowacjami, informatyzację nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracę międzynarodową. Wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację za pośrednictwem dwóch departamentów: Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Pod jego nadzorem pozostają: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT.

MK

Źródło: MNiSW

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)