Aktualności
Sprawy nauki
21 Października
Opublikowano: 2019-10-21

Plenarne posiedzenie Rady Naukowej ERC w Krakowie

W poniedziałek, 21 października, w Krakowie rozpoczęło się trzydniowe plenarne posiedzenie Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 

Rada Naukowa, w skład której wchodzi 22 wybitnych europejskich uczonych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, spotyka się na swoich plenarnych posiedzeniach pięć razy w roku, na ogół w siedzibie ERC, w Brukseli. Tym razem gospodarzem spotkania jest Uniwersytet Jagielloński, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu poprzedzającym październikowe posiedzenie odbyły się spotkania zespołów Rady poświęcone wyborowi ekspertów oceniających wnioski grantowe w trzech obszarach nauki, posiedzenie grupy roboczej zajmującej się problemami zwiększenia udziału kobiet w grantach ERC, posiedzenie stałego komitetu zajmującego się konfliktami interesu oraz naruszaniem zasad etycznych w prowadzeniu badań naukowych, a także posiedzenie grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami innowacji i współpracy z gospodarką.

W czasie posiedzenia plenarnego będą poruszone m.in. zagadnienia komunikacji ERC z naukowcami i społeczeństwem, przedyskutowane kroki podejmowane w związku z nowym programem ramowym Horyzont Europa, zagadnienia struktury paneli w ocenie wniosków grantowych. Podjęte będą także zagadnienia otwartego dostępu do publikacji i danych pochodzących z badań naukowych, a także podsumowane wyniki prac poszczególnych grup roboczych.

We wtorek, 22 października, członkowie Rady spotkają się z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego, w tym z wicepremierem Jarosławem Gowinem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Janem Schmidtem, przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki i rektorami uczelni. Natomiast w środę, 23 października, członkowie Rady spotkają się polskimi grantobiorcami ERC i innymi naukowcami, a także z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki.

W czwartek, 24 października, odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Rady Naukowej ERC z polskimi naukowcami. W spotkaniu weźmie udział wicepremier Jarosław Gowin, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak i przewodniczący ERC Jean-Pierre Bourguignon. W czasie warsztatów z przedstawicielami naukowców zostaną przedstawione zasady ubiegania się o granty ERC, a także swoje doświadczenia omówią polscy grantobiorcy. Odbędzie się także panel dyskusyjny pt. „Czy granty ERC są atrakcyjne dla młodych naukowców z Polski?”

Andrzej Jajszczyk

Dyskusja (0 komentarzy)