Aktualności
Sprawy nauki
22 Czerwca
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2023-06-22

Podpisano polsko-niemiecką umowę międzyrządową o wsparciu projektów badawczych

Podpisana wczoraj umowa międzyrządowa umożliwi Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki  dodatkowe wspieranie transgranicznych projektów badawczych.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki podpisano nową umowę o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Dodany zapis tworzy prawną podstawę wspierania w przyszłości działalności statutowej Fundacji kwotą do 500 tys. euro rocznie. Dokument podpisali przedstawiciele polskiego i niemieckiego resortu nauki: sekretarz stanu prof. Sabine Döring i sekretarz stanu Wojciech Murdzek.

Umowa ma już wieloletnią tradycję. Teraz rozszerzamy jej zakres o możliwość finansowania projektów specjalnych. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera wszelkie aktywności, które w obszarach związanych z humanistyką, kulturą i socjologią mogą być ważnymi dla obu narodów pracami naukowców na rzecz zacieśniania dobrej współpracy i docierania do prawdy, aby na tej prawdzie budować naszą przyszłość – powiedział wiceminister Wojciech Murdzek. – Naukowcy obu krajów zdecydowali, że będą pracować nad tymi trudnymi obszarami, związanymi z czasem II wojny światowej, ale również z okresem, który pokazał zmiany bardzo istotne i przełomowe w historii po roku 1989 – dodał.

Umowa pozwoli na dofinansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów naukowo-badawczych obejmujących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Środowisko naukowo-badawcze oby krajów od wielu lat współpracuje w ramach inicjatyw Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i wnosi istotny wkład w dialog polsko-niemiecki. Oba państwa rozważają nowe kierunki prac Fundacji, a w szczególności analizę wpływu rosyjskiej agresji w Ukrainie na dotychczasowe relacje i ład w Europie oraz na stosunki polsko-niemieckie. Wspólne poszukiwanie prawdy historycznej wzmocni istniejące dziś powiązania i współpracę pomiędzy obu państwami.

Od 2018 roku już cztery projekty badawcze otrzymały dotacje ze środków obu rządów w wysokości 900 tys. euro. Dwa z nich trwały od 2019 roku i były poświęcone badaniom komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Naukowcy uczestniczący w dwóch pozostałych przedsięwzięciach rozpoczną latem 2023 roku swoje prace badawcze na temat polskiej i niemieckiej kultury pamięci po 1989 roku oraz niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Na temat kultury pamięci zostanie zrealizowany projekt „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci”. Drugi z projektów posłuży natomiast opracowaniu razem z polsko-niemieckim zespołem autorów podręcznika akademickiego na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945.

Na podstawie zaktualizowanej umowy międzyrządowej Fundacja może planować dodatkowe konkursy na dofinansowanie projektów.

Rozpoczęliśmy już konsultacje z Radą Naukową i niebawem będziemy mogli przedstawić propozycję nowego tematu konkursu specjalnego. Chcemy się zająć jednym z aktualnych zagadnień, a mianowicie skutkami tak zwanej „epokowej przemiany” od 2022 roku w stosunkach polsko-niemieckich – podkreśla prof. Jan Rydel, wiceprzewodniczący Zarządu.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera od 2008 roku polsko-niemieckie przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza projekty badawcze i wydarzenia naukowe. Od początku działalności PNFN przyznała dotacje 432 polsko-niemieckim projektom na łączną kwotę ponad 12,5 mln euro.
Środki stanowiące kapitał Fundacji przekazały jej rządy Polski i Niemiec, a do fundatorów należy również Kraj Związkowy Brandenburgia. Wszystkie gremia PNFN mają obsadę polsko-niemiecką. Współpracę obu krajów w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki ustalono w 2008 roku w umowie międzyrządowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)