Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Opublikowano: 2022-03-04

Polacy z rekordowymi wynikami w Horyzoncie Europa

Ponad 63 mln euro pozyskali już polscy beneficjenci z programu Horyzont Europa. Stanowi to aż 1,55% środków przeznaczonych na ten cel dla krajów członkowskich, co jest najlepszym wynikiem od początku naszego uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej.

Horyzont Europa ruszył w ubiegłym roku. To największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Celem Polski jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki i wzrost udziału w finansowaniu ze środków programów ramowych UE. W poprzedniej perspektywie finansowej (2014–2020) nasz udział w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł blisko 850 mln euro.

Komisja Europejska udostępniła właśnie wyniki pierwszych 67 konkursów w programie Horyzont Europa. W projektach w nich wyłonionych bierze udział 5144 uczestników ze 108 krajów. Realizują oni 1058 przedsięwzięć na łączną kwotę 4,74 mld euro, z czego 4,08 mld euro przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich).

W 151 projektach, z czego w 10 w roli koordynatorów, bierze udział 109 beneficjentów z Polski. Pozyskali oni do tej pory 63,47 mln euro, co stanowi aż 1,55% środków dla państw członkowskich – to najlepszy wynik od początku naszego uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej. Z pewnością przyczynił się do tego rozstrzygnięty w styczniu konkurs ERC Starting Grants. W rekordowej dla naszych badaczy edycji otrzymali oni aż 9 prestiżowych grantów z dofinansowaniem 14,41 mln euro – to aż 2,97% budżetu UE na ten konkurs.

Pod względem kwoty dofinansowania polskim liderem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które otrzymało dotąd blisko 10,9 mln euro. NCBR uczestniczy w 12 przedsięwzięciach, z których jedno koordynuje. W aż 13 projektach (w tym w 4 jako koordynatorzy) biorą udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymali dotąd blisko 7,8 mln euro. Podium zamyka Uniwersytet Jagielloński z kwotą 5,8 mln euro.

Kolejne miejsca zajmują: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (1,7 mln euro), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1,5 mln euro), Instytut Slawistyki PAN (1,5 mln euro), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1,4 mln euro), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1,4 mln euro), Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (1,2 mln euro), Politechnika Warszawska (1,1 mln euro).

W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej środków, znajdują się: Niemcy (660,7 mln euro), Hiszpania (493,8 mln euro), Belgia (472,5 mln euro). Szczegółowe statystyki znajdują się na stronie KPK NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)