Aktualności
Sprawy nauki
29 Maja
Fot. Jerzy Doroszkiewicz
Opublikowano: 2021-05-29

Politechnika Białostocka współtworzy XYLOPOLIS

Koncepcję wystawy Xylopolis, która będzie prezentowana podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, przygotowali studenci oraz wykładowcy Politechniki Białostockiej.

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, która rozpocznie się w październiku, odbędzie się wspólna prezentacja województwa podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska organizowana pod nazwą Xylopolis. Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu. Koncepcję wystawy stworzyli studenci architektury: Karolina Sobolewska, Jakub Kondracki, Patrycja Lipska, Sara Kowalczuk-Fijałkowska i Agnieszka Skorulska przy pomocy pracowników Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i Instytutu Nauk Leśnych. System identyfikacji wizualnej Xylopolis stworzyła dr Urszula Gireń, także z Wydziału Architektury PB.

Pomysł, żeby połączyć w tej prezentacji nasze dziedzictwo kulturowe, zupełnie unikalne walory naszego regionu związane z położeniem geograficznym, pamiętając o zrównoważonym rozwoju z poszanowaniem natury, świadczy naprawdę o ogromnej wrażliwości naszych studentów i ich przygotowaniu do tego tematu. Pracowali pod kierunkiem przede wszystkim naukowców z Instytutu Nauk Leśnych i Instytutu Architektury i Urbanistyki, których zainteresowania naukowe związane są właśnie z dziedzictwem kulturowym i budownictwem drewnianym oraz z wykorzystaniem bioróżnorodności naszego regionu – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Sercem prezentacji będzie wystawa Xylopolis – opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie. To fascynująca historia, głęboko i prawdziwie osadzona w rzeczywistości regionu podlaskiego, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał ogromny wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki czy sztuki.

Wystawa przyczyni się też do kreowania wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz dziedzictwem kulturowym. Pomoże też w wypromowaniu polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka czy ekoinnowacje.

Wystawie towarzyszyć będąwystępy artystyczne znanej grupy Fair Play Crew ze specjalnym programem „Komedia zasilana naturą” oraz pokaz elektromobilnych rowerów przyszłości przygotowany przez Adama Zdanowicza, twórcę największej w Polsce pracowni rowerów customowych. Jego rowerami jeżdżą m.in. Slash z Guns N’ Roses, Michał Szpak czy Aleksander Milwiw-Baron.

Odwiedzający Pawilon Polski w Tygodniu Podlaskim będą mieli okazję wziąć udział w rodzinnych warsztatach prowadzonych przez studentów Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki podlaskim uczelniom region zaprezentuje przykłady nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak łaziki marsjańskie, które zamiast eksploatacji odległych planet mogą w przyszłości służyć zachowaniu pierwotnej natury. Zwiedzający będą też mogli nauczyć się budowania z naturalnych i powszechnie dostępnych materiałów domków dla owadów, co przyczyni się do upowszechniania postaw proekologicznych.

Region zaprezentuje się w Pawilonie Polskim w ramach wystawy czasowej, w dniach 15–24 października 2021 r.

źródło: PB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)