Aktualności
Sprawy nauki
12 Października
Fot. Marian Misiakiewicz
Opublikowano: 2017-10-12

Politechnika Rzeszowska członkiem Klastra Industry 4.0

6 października br. na Politechnice Rzeszowskiej rozpoczął swoją działalność Krajowy Klaster – Industry 4.0. Klaster Industry 4.0 został powołany przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy działające w branży związanej z szeroko rozumianym obszarem tzw. Oprócz Politechniki Rzeszowskiej członkami klastra zostały firmy: DOPAK, SPLAST, SVLR, GEINPLAST i RDC Materials. W spotkaniu założycielskim brali udział m.in. Ursula Steiner – prezes Zarządu firmy DOPAK, Agnieszka Sanocka – wiceprezes Zarządu firmy SPLAST, Maciej Patrzałek – prezes Zarządu firmy SVLR, Jacek Szczerba – prezes firmy GENPLAST, Łukasz Mazur – dyrektor RDC Materials, ze strony Politechniki Rzeszowskiej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz prorektorzy prof. Grzegorz Budzik, prof. Grzegorz Masłowski, prof. Mariusz Oleksy i prof. Grzegorz Ostasz.

Celem klastra jest integracja przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrażania inteligentnych technologii, a także przedsiębiorstw produkujących komponenty i systemy stosowane w procesach digitalizacji przemysłowej.

Politechnika Rzeszowska od wielu lat jest liderem z zakresu badań nad aplikacją przemysłową wspomaganych komputerowo systemów projektowania, prototypowania i wytwarzania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Dlatego właśnie na Politechnice Rzeszowskiej został utworzony Klaster Industry 4.0 – mówi prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Powstanie Klastra umożliwi rozwijanie prac badawcze z zakresu inteligentnych fabryk oraz wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych opartych na potencjale przemysłowym nie tylko naszego regionu.

– Można powiedzieć, że jest to kolejny etap wejścia w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Podstawy zostały zbudowane w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP – dodaje prof. Budzik.

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) – to bardzo szerokie pojęcie obejmujące w założeniach kompleksową komputeryzację procesów wytwórczych czyli integrację procesu projektowania, prototypowania, przetwarzania danych, automatyzacji wytwarzania i kontroli jakości, w oparciu o systemy komputerowe z zastosowaniem inteligentnych procesów wymiany danych.

Działalność klastra wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Należą do nich:  Innowacyjne Technologie i Procesy Przemysłowe oraz Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego – Informatyka.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)