Aktualności
Sprawy nauki
09 Czerwca
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2022-06-09

Polska Akademia Nauk kończy 70 lat

Zrzesza wybitnych uczonych, prowadzi strategiczne badania, pomaga lepiej zrozumieć świat i… kończy właśnie 70 lat. Przez ten czas działała na rzecz rozwoju nauki, ustanawiała najwyższe standardy jakości badań i norm etycznych, mówiła o rzeczach ważnych dla naukowców i obywateli. Główne obchody jubileuszu odbędą się 10 czerwca w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.

Polska Akademia Nauk powstała w 1952 roku w wyniku ustaleń I Kongresu Nauki Polskiej na solidnych podstawach Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jej struktura i cele działania zapisano w Ustawie o PAN z 1951 roku. Została powołana „w celu zapewnienia nauce polskiej wszechstronnego rozwoju i pełnego rozkwitu oraz nadania badaniom naukowym kierunku, odpowiadającego istotnym potrzebom Narodu”.

70-lecie Polskiej Akademii Nauk to doskonała okazja do podsumowań naszych dotychczasowych osiągnięć i – co za tym idzie – radości. Na przestrzeni lat Akademia umacniała swoją pozycję czołowej instytucji naukowej w kraju i jako taka będzie nadal dbała o najwyższą jakość działalności naukowej i opiniotwórczej – podkreśla prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

Pierwszą siedzibą PAN był Pałac Staszica w Warszawie. Dziś mieści się tu kilkanaście instytucji naukowych, w większości związanych z Akademią. Odbywają się tu także debaty, konferencje i spotkania. Władze i Kancelaria Akademii mają swoją siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki.

Struktura

Akademia jest złożoną organizacją, a jej filarem są członkowie PAN zrzeszeni w korporacji uczonych. To wybitni badacze i badaczki, wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem. Członkostwo w PAN jest zaszczytem i wyrazem najwyższego uznania. Od 2010 roku w strukturach PAN działa też Akademia Młodych Uczonych, która skupia utalentowanych naukowców młodego pokolenia.

Drugim filarem PAN jest najmocniejsza w kraju sieć badawcza, złożona z 69 instytutów naukowych oraz instytutu pozawydziałowego. Prowadzą projekty naukowe w niemal wszystkich dziedzinach naukowych. Tu powstają wynalazki, patenty i wiedza, które zmieniają świat i są najlepszą wizytówką Akademii.

Z kolei liczne komitety i zespoły doradcze zajmują się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. To grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych oraz pełnią funkcje doradcze.

Ważną częścią PAN są biblioteki, archiwa, muzea, ogrody czy ośrodki konferencyjne. Akademia ma swoje placówki terenowe w ośmiu polskich miastach. Integrują one lokalne środowisko naukowe oraz inicjują badania i upowszechniają wyniki badań. Prace prowadzone są nie tylko w Polsce, ale także w stolicach sześciu europejskich miast (Paryżu, Wiedniu, Kijowie, Rzymie, Brukseli, Berlinie) w ramach stacji zagranicznych PAN.

Międzynarodowość

PAN jest widoczna na arenie międzynarodowej, reprezentuje nasz kraj w wielu organizacjach międzynarodowych. Należy m.in. do Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA), Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC) oraz Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAPEA). Akademia utrzymuje stałe kontakty z partnerami z całego świata – ma zawarte 82 umowy dwustronne z partnerami zagranicznymi z 44 krajów. Finansuje rocznie ponad 900 pobytów badawczych i wizyt studyjnych w jednostkach PAN.

Doskonałość naukowa

Badaczki i badacze z PAN regularnie otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyznawane od 1992 roku). Instytuty PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zdobyły także 17 prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). To nie tylko duże pieniądze na projekty, ale także globalnie rozpoznawalny znak jakości uczonego. Badaczki i badacze PAN są też na liście TOP 2% Uniwersytetu Stanforda i wydawnictwa Elsevier. To zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Doradztwo oparte na wiedzy

Akademia wypowiada się w ważnych i aktualnych sprawach. Przez lata działało wiele komisji i zespołów doradczych zajmujących się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej, m.in. Zespół doradczy ds. zmiany klimatycznej oraz Zespół ds. Covid-19.

Jubileusz 70-lecia

Z okazji okrągłej rocznicy wydano książkę „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki”. Elementem obchodów będzie promocja książki podczas spotkania jubileuszowego w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie 10 czerwca. Otwarta zostanie aleja Lipowa PAN, w której znajdą się ławeczki poświęcone poszczególnym postaciom opisanym w publikacji. Podczas spotkania jubileuszowego prof. Iwona Hofman opowie o tożsamości, reputacji i doświadczeniach Akademii, czyli o tym, co składa się na markę PAN. Odbędzie się też koncert fortepianowy członkini Towarzystwa Chopinowskiego. Otwarta zostanie również wystawa plenerowa w alei Dębowej opowiadająca historię PAN. Część oficjalna obchodów jubileuszowych w godzinach 14:00–16:00 będzie dostępna online na kanale Youtube.

źródło: PAN

Polska Akademia Nauk w liczbach:

 • do 350 członków krajowych, ok. 170 członków zagranicznych
 • 5 Wydziałów (I – Nauk Humanistycznych i Społecznych, II – Nauk Biologicznych i Rolniczych, III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, IV – Nauk Technicznych, V – Nauk Medycznych)
 • 6 stacji zagranicznych (Berlin, Paryż, Rzym, Wiedeń, Bruksela i Kijów)
 • 8 oddziałów (Gdańsk, Lublin, Katowice, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków oraz Olsztyn i Białystok)
 • 9 jednostek pomocniczych: biblioteki, archiwa, muzea i in.
 • 69 instytutów naukowych oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • 14 placówek z najwyższą kategorią A+, kolejnych 45 z kategorią A
 • ponad 9 tys. pracowników w instytutach, w tym niemal 4,1 tys. badaczek i badaczy
 • 5 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
 • 22 szkoły doktorskie
 • stacje polarne w pobliżu obu biegunów Ziemi (prowadzone przez instytuty PAN: Instytut Biochemii i Biofizyki – Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego; Instytut Geofizyki – Polska Stacja Polarna im. S. Siedleckiego)
Dyskusja (0 komentarzy)