Aktualności
Sprawy nauki
26 Lutego
Opublikowano: 2019-02-26

Polska Akademia Nauk otrzymała grant MSCA-COFUND 

Zwycięski projekt „Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity (PASIFIC)” przygotowało i będzie realizować Biuro ds. Doskonałości PAN.

Grant o budżecie blisko 11,7 mln euro sfinansuje 50 dwuletnich stypendiów dla naukowców, którzy zdecydują się na prowadzenie badań w instytutach PAN. Oprócz wysokich stypendiów – 4125 euro miesięcznie stypendyści otrzymają do 60 tys. euro na badania. Ich instytuty otrzymają koszty pośrednie w wysokości 20% dofinansowania. O stypendium programu PASIFIC mogą się ubiegać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które spędziły 2 z ostatnich 3 lat poza Polską. Naukowcy przyjeżdżający do Polski będą mieli możliwość odbycia staży w sektorach pozaakademickich, wezmą także udział w licznych szkoleniach, będą także zaangażowani w wydarzenia promujące naukę i kariery naukowe.

Pierwsze konkursy zostaną uruchomione za półtora roku.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)