Aktualności
Sprawy nauki
27 Października
Laureaci konkursu
Opublikowano: 2017-10-27

Polska branża gazownicza skorzysta z pomysłów młodych naukowców

Oczyszczanie gazu popiołem ze spalanego węgla, wykorzystanie silnika rakietowego przy wydobyciu metanu i nowy pomysł na pozyskiwanie cenniejszego od złota izotopu helu to zwycięskie projekty III edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Staną się podstawą do dalszych badań i analiz. Laureatka ma szansę na realizację projektu o wartości 100 tys. zł.

W sektorze energetycznym część popiołów, które powstają wskutek spalania węgla, uznawana jest za odpad. Kinga Klima, studentka studiów magisterskich na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, znalazła sposób na to, jak je wykorzystać. Wszystko za sprawą zeolitów, maleńkich kryształków obecnych w popiołach, które mają właściwości sorpcyjne, czyli pochłaniające. Studentka AGH doszła do wniosku, że skoro do wychwytywania niektórych zanieczyszczeń gazowych stosuje się sztuczne zeolity, to można w tym samym celu wykorzystać zeolity obecne w popiołach ze spalania węgla. – Po pierwsze ograniczamy koszty poprzez zagospodarowanie odpadowych popiołów i ich ekonomiczne wykorzystanie, a po drugie chronimy środowisko naturalne – wyjaśniła autorka innowacyjnego pomysłu, w zgłoszeniu konkursowym.

Konkursowe jury przyznało Kindze Klimie I nagrodę i 15 tys. zł.  Laureatka ma szansę na podpisanie umowy o wartości 100 tys. zł na realizację projektu w jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Inż. Kamil Hebda z Instytutu Nafty i Gazu przeprowadził próby zastosowania laboratoryjnego silnika rakietowego do szczelinowania gazowego i pozyskiwania w ten sposób metanu z pokładów węgla. PGNiG SA chce wkrótce wydobywać metan z pokładów węgla na dużą skalę, co wpłynie też na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obecnie spółka prowadzi prace badawcze, które pozwolą jej to robić najskuteczniej i najtaniej. Zadania nie ułatwia skomplikowana budowa geologiczna Polski, która nie pozwala na skuteczne stosowanie dotychczas znanych metod. Dlatego pomysł inż. Hebdy jest szczególnie interesujący dla spółki. Będzie go można zastosować na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie PGNiG prowadzi badania i próby związane z wydobyciem metanu z pokładów węgla.

Z kolei Jakub Niechciał, doktorant Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, zaproponował nową metodę  pozyskiwania izotopu helu He3. Możliwość zastosowania tego pierwiastka w wielu dziedzinach życia, m.in. w medycynie, systemach bezpieczeństwa, a jednocześnie jego niedobór i bardzo ograniczona produkcja sprawiają, że stał się cenniejszy od złota. Jego cena dawno przekroczyła już 2 tys. dolarów za litr. Pomysłodawca przedstawił możliwość uzyskania izotopu w należącej do PGNiG SA instalacji w Odolanowie. Dzięki temu spółka ma szansę na zwiększenie produkcji Hei współpracę z krajami, które są największymi producentami helu na świecie.

– Młodzi ludzie, bo to do nich skierowany jest ten konkurs, w każdej kolejnej edycji zaskakują nas coraz bardziej ambitnymi pomysłami. Najlepsze z innowacyjnych propozycji, po dalszych badaniach i analizach mogą zakończyć się wdrożeniem – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – Bardzo cieszę się z poziomu prezentowanych prac. Warto podkreślić, że laureatka jest jeszcze studentką, co świadczy o tym, że środowisko naukowe jest wsparciem dla przemysłu, a pomysłodawców innowacji dla polskiej gospodarki możemy znaleźć także wśród najmłodszych naukowców – dodał. Laureaci II i III nagrody otrzymali odpowiednio 10 tys. i 5 tys. zł.

Konkurs Młodzi Innowacyjni dla PGNiG kierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze B+R z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt powinien być nowatorski, a także możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej GK PGNiG. Kolejna edycja konkursu – w 2018 roku.

Więcej informacji i kontakt z laureatami: Departament Public Relations PGNiG SA media@pgnig.pl.

Robert Tarnowski

Dyskusja (0 komentarzy)