Aktualności
28 Października
Źródło: PB
Opublikowano: 2019-10-28

Polska Nagroda Innowacyjności dla PB

Politechnika Białostocka otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2019 – wyróżnienie przyznawane najbardziej innowacyjnym instytucjom i przedsiębiorstwom, których działania przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Nagrodę w imieniu uczelni, podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie, odebrała prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB.

Polska Nagroda Innowacyjności to program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości”. Organizatorzy powołują kapitułę, w której zasiadają przedstawicie nauki, biznesu i samorządu. Wśród laureatów prestiżowego konkursu są uczelnie i instytucje działające na rzecz nauki i rozwoju oraz promujące współpracę nauki z biznesem. Udział w przedsięwzięciu jest też okazją do prezentacji nowatorskich rozwiązań, powstających m.in. przy wykorzystaniu środków unijnych. Warto przypomnieć, że w 2018 roku Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni” otrzymali twórcy realizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania PB projektu GoSmart – Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

– Polska Nagroda Innowacyjności została przyznana Politechnice Białostockiej za innowacyjne rozwiązania technologiczne, produktowe oraz organizacyjne. Jest to wyróżnienie dla całej społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej, którą tworzą nasi studenci, doktoranci, pracownicy oraz interesariusze zewnętrzni, i to oni są inicjatorem wszelkich innowacyjnych rozwiązań.  Nagroda to również potwierdzenie roli Politechniki Białostockiej w procesie  kształtowania innowacyjnego regionu – województwa podlaskiego – mówi prorektor Joanna Ejdys.

W VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Olsztynie udział wzięło ponad tysiąc osób. Przez dwa dni (24-25 października), w blisko 30 panelach dyskusyjnych, uczestnicy poruszali najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia polskiej oraz europejskiej gospodarki. Prorektor ds. rozwoju PB dr hab. inż. Joanna Ejdys została zaproszona do udziału w panelu „Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu gospodarki”.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)