Aktualności
Sprawy nauki
23 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-23

Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra

Projekt konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych na utworzenie kolejnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. W 2020 r., w ramach pierwszego konkursu, dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków. Na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 54 mln zł.

Tegoroczna edycja konkursu była realizowana zgodnie z założeniami Krajowej Sieci Onkologicznej. Na konkurs wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Wśród beneficjentów znalazło się 6 podmiotów:

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
  • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Uniwersytet Opolski w Opolu.

Najlepiej oceniono projekt konsorcjum, na którego czele stanie Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wraz z trzema lubelskimi szpitalami klinicznymi uczelnia utworzy CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania czy koordynowania badań. Infrastruktura CWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną.

Wysoką punktację uzyskaliśmy dzięki temu, że planowane jest powstanie ośrodka badań klinicznych wczesnych faz – zauważa prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej i Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W niekomercyjnych czy akademickich badaniach klinicznych celem jest odpowiedź na pytanie, czy nowa terapia, interwencja medyczna będzie skuteczna. Zamysł oraz cel analizy nie jest komercyjny i nie jest związany z rozwojem firmy farmaceutycznej, która szuka zwiększenia możliwości komercjalizacji produktu. Misja i efekt finalny są ściśle naukowe, czyli rozwiązują one problemy, które pojawiają się na co dzień w klinice.

W rzadkich chorobach nie da się przeprowadzić badania komercyjnego ze względu na bardzo małą liczbę pacjentów – przekonuje prof. Giannopoulos. – Rozwiązaniem są tu sieci badań niekomercyjnych. Sieć Ośrodków Badań Klinicznych, która zrzesza szesnaście ośrodków, dużo sprawniej będzie mogła rekrutować pacjentów z chorobami rzadkimi lub pacjentów, którzy do badań typowo komercyjnych nie będą mogli być włączeni. To osoby przede wszystkim z chorobami współistniejącymi w zaawansowanych stadiach choroby. Tutaj właśnie idealnym rozwiązaniem są badania niekomercyjne.

Uczelnia na realizację grantu otrzymała blisko 9,5 mln zł. Pierwsze inwestycje planowane są jeszcze w tym roku.

MK, źródło: ABM, UMLub

Lista rankingowa

1 2943 g

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)