Aktualności
Sprawy nauki
04 Lipca
Opublikowano: 2018-07-04

Polska w EMBL

Uchwalając 29 czerwca ustawę o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) Senat RP opowiedział się za pełnym w nim członkostwem naszego kraju. Dzięki temu Polska będzie mogła m.in. wpływać na agendę badawczą organizacji.

Otwiera to Polsce drogę do uzyskania statusu państwa członkowskiego EMBL – międzynarodowej organizacji badawczej państw europejskich. Głównym jej celem jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej, szkolenie kadr naukowych na wszystkich poziomach, dostarczanie usług naukowych państwom członkowskim oraz aktywne angażowanie się w transfer technologii. Wiele grup badawczych EMBL uzyskało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Od 2014 r. Polska miała  status członka perspektywicznego organizacji. – Pełne członkostwo umożliwia nam wpływanie na to, jakiego typu badania i w jakiej konstrukcji konsorcjów będą uruchamiane – tak, żeby było to korzystniejsze dla tych, którzy będą ze strony polskiej startować w konkursach – mówił podczas posiedzenia senackiej komisji nauki, edukacji i sportu wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Ponadto pełne członkostwo stwarza możliwość umieszczenia w Polsce centrum badawczego EMBL, którego nie ma w żadnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie laboratoria organizacji działają w sześciu miejscach. Siedziba główna znajduje się w Heidelbergu w Niemczech, ponadto w: Barcelonie (Hiszpania), Grenoble (Francja), Hamburgu (Niemcy), Hinxton (Wielka Brytania) oraz w Rzymie (Włochy).

Do EMBL należą 24 państwa członkowskie UE i dwa pozaeuropejskie państwa stowarzyszone: Australia i Argentyna.

Ustawa czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw”.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)