Aktualności
Sprawy nauki
12 Maja
Opublikowano: 2020-05-12

Polska w Horyzoncie 2020

Ponad 612 mln euro otrzymały dotąd polskie instytucje uczestniczące w programie Horyzont 2020 – wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Komisję Europejską. Ze środków tych korzysta 782 podmiotów, realizujących 1601 projektów.

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014–2020) na nowatorskie badania przeznaczono łącznie 77 028,3 mln euro. Z tej puli na 30,5 tys. projektów wydano już ponad 56 mld euro. Ze środków tych skorzystało dotąd 36,5 tys. podmiotów ze 168 krajów. Prym wiodą Niemcy (8,5 mld) przed Brytyjczykami (7 mld) i Francuzami (5,1 mld).

Polska z łączną kwotą dofinansowania w wysokości 612,5 mln euro zajmuje 18. miejsce. Nasi beneficjenci realizują 1601 projektów, a w 285 z nich pełnią rolę koordynatora. W sumie ze środków Horyzontu 2020 korzystają 782 krajowe instytucje.

Pod względem kwoty dofinansowania liderem jest Fundingbox Accelerator sp. z o.o., który jednak nie realizuje projektów samodzielnie, a zajmuje się ich dystrybucją w ramach tzw. finansowania kaskadowego. Otrzymał dotąd blisko 60 mln euro. Dwukrotnie mniejsze dofinansowanie trafiło na Uniwersytet Warszawski (30,2 mln) i do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (29,3 mln euro). W TOP10 są jeszcze: Narodowe Centrum Nauki (18,4 mln), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (17,3 mln), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (14,6 mln), Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (12,9 mln), Uniwersytet Jagielloński (12,6 mln), Politechnika Warszawska (11,3 mln) i SANO centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Międzynarodowa Fundacja Badawcza (9 mln).

Jeśli chodzi o liczbę uczestnictw i koordynacji bezapelacyjnym liderem jest Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w 97 projektach, z czego 19 pilotują. W czołówce są jeszcze IChB PAN (69/4), UJ (51/7)., AGH (50/1), PW (47/4), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (40/6) oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (36/4).  

MK, źródło: UW, KPK PB

Interaktywny raport Polska w Horyzoncie 2020

 

Dyskusja (0 komentarzy)