Aktualności
Sprawy nauki
16 Marca
Opublikowano: 2017-03-16

Polska z rekordową liczbą patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy

W 2016 r. liczba patentów przyznawanych polskim spółkom i instytutom naukowym przez Europejski Urząd Patentowy wzrosła o 19%, natomiast liczba zgłoszeń patentowych zdecydowanie spadła. Głównym motorem działalności patentowej w Polsce były ośrodki akademickie. Na czele listy polskich podmiotów składających najwięcej wniosków znajdują się Uniwersytet Jagielloński i Polpharma. W polskim rankingu regionalnym liderem jest województwo mazowieckie z 30% ogółu zgłoszeń.

W 2016 roku liczba patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) polskim spółkom i instytutom naukowym wzrosła o 19,2%. W ubiegłym roku EPO przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (2015 r.: 151), co stanowi nowy rekord (rys.: Wzrost liczby polskich patentów przyznanych przez EPO). Jednak liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, na podstawie których przyznawane są przyszłe patenty[1], spadła o 27,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem (+17,4% w 2015 r.).

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2016 roku wyniosła niemal 160 tysięcy, a zatem tyle samo, co w poprzednim roku (rys.: Wzrost liczby europejskich zgłoszeń patentowych). Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (+24,8%) i Korei (+6,5%), spadek liczby zgłoszeń ze Stanów Zjednoczonych (-5,9%) i Japonii (-1,9%), natomiast liczba zgłoszeń z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w ubiegłym roku pozostała niemal niezmieniona (-0,2%). Listę najbardziej aktywnych krajów pod względem składanej liczby zgłoszeń otwierają Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Szwajcaria (rys. Zgłoszenia patentowe według krajów).

– Wyniki osiągnięte w 2016 r. potwierdzają atrakcyjność Europy jako wiodącego globalnego rynku innowacji – powiedział Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. W podlegającym dynamicznym zmianom otoczeniu polityczno-gospodarczym, spółki z całego świata wykazują niezmienny popyt na ochronę patentową w Europie. Pomimo imponującego wzrostu liczby zgłoszeń z Azji, europejskie przedsiębiorstwa podtrzymują swoją rolę jako motoru innowacyjności i wzrostu gospodarczego na rodzimym rynku i udowadniają swoją odporność na zmienność koniunktury.

Największy wzrost w sektorze technologii transportu i w branży mechanicznej

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów technologii w EPO, liczba polskich zgłoszeń odnotowała największy wzrost w sektorach elementów mechanicznych (+89%) i transportu (+65%), z którego najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży motoryzacyjnej. W efekcie wzrostu w sektorze transportu ten obszar technologii w 2016 r. odpowiadał za 8% ogółu polskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost w porównaniu z 4% w poprzednim roku i sprawia, że jest to najważniejszy sektor technologiczny w Polsce (na równi z inżynierią lądową, która w 2016 r. złożyła również 8% ogólnej liczby zgłoszeń). Największy spadek liczby zgłoszeń odnotowano w sektorach pomiarów (-66%) i maszyn elektrycznych (-57%).

Bezprecedensowa sytuacja: 6 ośrodków badawczych i akademickich w pierwszej ósemce wnioskodawców

W wyraźnym odróżnieniu od większości państw europejskich, polską działalność patentową w 2016 r. napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż sześć z ośmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (12 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie spółka farmaceutyczna Polpharma (10 zgłoszeń), producent okien dachowych Fakro (6) oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (6) (rys.: Główni wnioskodawcy z Polski w 2016 r.).

Najwięcej zgłoszeń patentowych na Mazowszu

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (30% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 25% w poprzednim roku), przed województwem małopolskim (15,7% w porównaniu z 14% w poprzednim roku), dolnośląskim (11,3%) oraz śląskim (9,1%).

Zróżnicowana aktywność w Europie

Aktywność patentowa w poszczególnych państwach europejskich w 2016 roku była wyraźnie zróżnicowana. Spośród największych gospodarek europejskich o dużym wolumenie na pierwszym miejscu była Belgia, ze wzrostem o 7% w porównaniu z 2015 r. Wzrost wykazały również inne kraje, w tym Włochy (+4,5%), Austria (+2,6%), Hiszpania (+2,6%), Szwajcaria (+2,5%), Wielka Brytania (+1,8%) i Niemcy (+1,1%). Spadła liczba zgłoszeń patentowych z Francji (-2,5%) i Holandii (-3,6%). Do EPO wpłynęło mniej zgłoszeń patentowych z niektórych krajów nordyckich, takich jak Finlandia (-8,8%), Szwecja (-7,4%) czy Dania (-2,8%) (rys.: 50 krajów z największą liczbą zgłoszeń).

Najwięcej zgłoszeń w branży technologii medycznych

W ujęciu globalnym najwięcej zgłoszeń patentowych w dalszym ciągu wpłynęło z branży technologii medycznych (pomimo lekkiego spadku o -2,1% w 2016 r.), jak również z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych (rys.: Dziedziny z największą liczbą zgłoszeń). Spośród dziesięciu najważniejszych dziedzin największy wzrost odnotowano w sektorze maszyn/aparatury/energii elektrycznej (+5,1%), transportu (+3,6%) oraz technologii komputerowych (+2,9%).

Philips numerem jeden w rankingu spółek EPO

W 2016 r. po raz drugi z rzędu Philips był liderem pod względem złożonej do EPO liczby zgłoszeń patentowych. Na drugim miejscu znalazł się Huawei (awans z jedenastej pozycji w ciągu zaledwie trzech lat), a w dalszej kolejności Samsung, LG i United Technologies. W skład głównej dziesiątki weszły cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin (rys.: 10 głównych spółek w 2016 r.)

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2016 rok dostępne są w rocznym sprawozdaniu EPO: www.epo.org/annual-report2016

EPO

Liczący ponad 7 000 pracowników Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem EPO jest wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO, wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Wojciech Liczkowski

[1] Zgłoszenie patentowe to dokumentacja przedkładana w urzędzie patentowym przez wynalazcę lub przedsiębiorstwo. To etap poprzedzający przyznanie patentu, obejmujący weryfikację, czy wszystkie kryteria prawne dotyczące uzyskania patentu zostały spełnione.

Dyskusja (0 komentarzy)