Aktualności
Sprawy nauki
28 Września
Opublikowano: 2018-09-28

Polski przemysł podbija Horyzont 2020

Blisko 300 polskich przedsiębiorstw bierze udział w programie ramowym w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020. Zdobyły już prawie 90 mln euro z Unii Europejskiej. Które firmy są w czołówce?

Polskie firmy są coraz aktywniejsze w pozyskiwaniu europejskich grantów na realizację innowacyjnych pomysłów. Na ich koncie jest obecnie 346 projektów, dofinansowanych z UE na kwotę 89,8 mln euro. W liczbie prowadzonych projektów w ramach Horyzontu 2020 przedsiębiorstwa nie ustępują tradycyjnym beneficjentom programów ramowych – polskim uczelniom (355 projektów; 92 mln euro) ani instytutom (336 projektów; 83,3 mln euro). To bilans ostatnich 4 lat programu Horyzont 2020.

– Polski przemysł składa najwięcej wniosków projektowych, w tej grupie liderem są podmioty z sektora MŚP. To duże zainteresowanie wskazuje nie tylko na atrakcyjną ofertę Horyzontu 2020, ale także na zdolność polskich firm do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na poziomie europejskim – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Inwestowanie w badania i rozwój to zarówno większe szanse na zdobycie grantu z Horyzontu 2020, jak i większa konkurencyjność firmy i pozycja jako partnera biznesowego na krajowym i międzynarodowym rynku. Krzysztof Samp, wiceprezes spółki ITTI, która jest w dziesiątce MŚP pod względem dofinansowania z Horyzontu 2020, podkreśla, że udział w projektach realizowanych w ramach programów badawczo-rozwojowych Komisji Europejskiej pozwala firmie ITTI m.in. na zapoznanie się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami na rynkach międzynarodowych, rozwój własnych produktów informatycznych, kontakt z użytkownikami końcowymi, zapoznanie się z wynikami badań, a także prowadzenie własnych badań w wybranych obszarach oraz rozwój umiejętności i kompetencji pracowników firmy.

– Należy podkreślić, że doświadczenia pozyskane podczas realizacji projektów w programach ramowych Komisji Europejskiej pozwoliły ITTI skuteczniej ubiegać się o kontrakty dla podmiotów komercyjnych i publicznych w Polsce oraz na rynku międzynarodowym, m.in. dla Europejskiej Agencji Obrony oraz agencji ENISA, a w ostatnich latach także dla Europejskiej Agencji Kosmicznej –  mówi wiceprezes Samp. – Warto dodać, że prace w międzynarodowych konsorcjach pomagają pozyskać nowe i pogłębić istniejące relacje z partnerami komercyjnymi oraz akademickimi zarówno zagranicą, jak i w kraju, co stwarza nowe możliwości biznesowe. Ponadto, udział w badawczo-rozwojowych programach europejskich ma również znaczenie marketingowe, gdyż pokazuje naszym klientom na rynku polskim oraz międzynarodowym,
że nasza firma stale się rozwija i poszukuje nowych rozwiązań, które mogą pomóc w rozwiązaniu ich kluczowych problemów i wyzwań biznesowych w sposób dający rzeczywistą przewagę konkurencyjną – dodaje wiceprezes.

TOP 10 przedsiębiorstw – MŚP i duży przemysł

Pierwszą dziesiątkę polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy w Horyzoncie 2020 dzięki postawieniu na innowacje, badania i rozwoju otwiera firma SDS Optic z Lublina. Warto podkreślić, że spółka ta otrzymała też największe jak dotąd wśród polskich MŚP dofinansowanie z Unii Europejskiej – blisko 4 mln euro na realizację projektu SDS-OmiProbe z Instrumentu MŚP Faza II. Celem projektu jest opracowanie nowego urządzenia diagnostycznego, mikrosondy do diagnozowania nowotworu piersi. Najlepsze MŚP realizują także projekty z obszaru ICT (technologie informacyjne i telekomunikacyjne). Na przykład firma Cyberus Labs otrzymała blisko 2 mln euro na rozwinięcie i wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania, które ma zapewnić cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy. Rozwiązanie, nad którym pracuje Cyberus Labs, zapewnia bezpieczeństwo Internetu Rzeczy, eliminując najsłabsze i najłatwiejsze do przejęcia przez hakerów ogniwo cyberbezpieczeństwa, czyli hasła i dane dostępowe użytkowników oraz urządzeń. Z kolei toruńska firma Torqway otrzymała dofinansowanie na projekt Torqway Hybrid – pojazd do ćwiczeń, który aktywizuje wszystkie partie mięśni i pozwala się także przemieszczać.

Duże przedsiębiorstwa, które zdobyły największe fundusze na rozwój prac badawczo-rozwojowych, realizują projekty m.in. w obszarach ICT, energia, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania. Do TOP 10 dużych przedsiębiorstw należą firma Crist Offshore, budująca jednostki do stawiania i serwisowania morskich farm wiatrowych, czy Selena Labs, należąca do grupy Selena S.A., cenionej na świecie firmy specjalizującej się w produkcji chemii budowlanej. Warto podkreślić, że projekt BioMotive – koordynowany przez Selenę Labs jest projektem o największym dofinansowaniu z UE koorydnowanym przez polską dużą firmę (cały projekt otrzymał 10,6 mln euro, koordynator – 3,4 mln euro). BioMotive ma na celu opracowanie zaawansowanych materiałów polimerycznych na bazie odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego, które będą wykorzystane w przemyśle motoryzacyjnym. W pierwszej dziesiątce znalazła się także KGHM Polska Miedź SA. Spółka uczestniczy w projekcie BioMOre – nowej koncepcji górniczej polegającej na pozyskiwaniu metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii.

Jak skutecznie sięgać po granty?

Okazją do poznania najlepszych praktyk w zakresie wypracowywania strategii B+R dla przemysłu i efektywnego aplikowania do Horyzontu 2020 będą konferencja i warsztaty: „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Wydarzenie odbędzie się 9 października br. w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną rozwiązania legislacyjne, jak również historie sukcesów najlepszych polskich przedsiębiorstw zdobywających granty w programach ramowych i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami, aspekty związane z zarządzaniem badaniami i rozwojem (B+R) w przedsiębiorstwach, najnowsze konkursy dla przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe
i innowacyjne (B+R+I) oraz programy akceleracyjne.

Szczegóły i rejestracja: www.strategiebplusr.pl

Patroni konferencji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Partnerzy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców „Klastry Polskie”, International Project Management Association Polska (IPMA Polska), Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Impact CEE, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Sieć KPK.

Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź SA

Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa

Renata Czeladko

Dyskusja (0 komentarzy)