Aktualności
Sprawy nauki
12 Marca
Opublikowano: 2019-03-12

Polskie patenty w Europie

O 19,7% wzrosła w ubiegłym roku liczba zgłoszeń składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Tempo wzrostu było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich (+3,8%).

W ujęciu ogólnym w 2018 r. do EPO wpłynęło 174 317 europejskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8%, co jest najniższym wynikiem od pięciu lat. W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25% ogólnej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny. Polscy wnioskodawcy złożyli 534 zgłoszenia patentowe (446 w 2017 roku). Silny wzrost powyżej średniej trwa w tym przypadku już drugi rok z rzędu (+13,5% w 2017 r.) po spadku o 30,6% w 2016 r.

– Pod względem patentów 2018 rok był ponownie bardzo pozytywny dla Polski – oświadczył António Campinos, prezes EPO. – Dzięki mocnemu wzrostowi przez dwa lata z rzędu możemy mówić o pozytywnym trendzie, który bazuje na dwucyfrowym wzroście w kilkunastu kluczowych sektorach technologicznych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ branże, które często wykorzystują prawa własności intelektualnej, w tym patenty, wspierają gospodarkę, szczególnie w kontekście zatrudnienia, handlu i stymulowania wzrostu. Wkład instytucji akademickich w działalność patentową w Polsce jest tu szczególnie widoczny.

„Procesy termiczne” (+50%) oraz „transport” (+11,4%, z wieloma patentami z branży motoryzacyjnej) stanowiły te sektory technologiczne, w których wpłynęło najwięcej polskich zgłoszeń patentowych (po 39), a każdy z nich stanowił 7% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych do EPO w 2018 roku. Zdecydowany wzrost odnotowano w obszarach technologii komputerowych (+160%), „materiałów, metalurgii” (+110%), elementów mechanicznych (+91,7%), inżynierii lądowej (+63,6%) oraz produktów farmaceutycznych (+50%). 12 z 15 najważniejszych sektorów technologicznych w Polsce odnotowało dwucyfrowy wzrost liczby zgłoszeń.

Po raz kolejny motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich, były uczelnie. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (6 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).

Region warszawski znalazł się na czele polskiego rankingu regionalnego z 24,2% wszystkich zgłoszeń patentowych (spadek o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem), wyprzedzając województwa: małopolskie (16,9%), pomorskie (9,8%), śląskie (8,8%) i dolnośląskie (8,3%).

W 2018 r. do EPO wpłynęło więcej zgłoszeń patentowych z większości państw europejskich niż w roku ubiegłym, z wyjątkiem Francji (-2,8%) i Finlandii (-3,8%). Poza Polską więcej zgłoszeń złożyły również Włochy (+0,9%), Holandia (+1,4%), Austria (+3,8%), Niemcy (+4,7%), Hiszpania (+6,3%), Szwecja (+7,1%), Wielka Brytania (+7,8%), Szwajcaria (7,8%), Belgia (+9,7%) i Dania (+14,4%). EPO otrzymał również więcej zgłoszeń od przedsiębiorstw i wynalazców z pozostałych państw środkowoeuropejskich, takich jak Czechy (+17,5%), Węgry (+26,3%) czy Słowacja (+22%), mimo iż ich liczba była mniejsza niż w przypadku Polski.

W ujęciu ogólnym technologie medyczne utrzymały się na pierwszym miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO (wzrost o 5% w 2018 r.), wyprzedzając, podobnie jak dotychczas, komunikację cyfrową i technologie komputerowe. Największy wzrost spośród dziesięciu głównych sektorów odnotowały nauki przyrodnicze; łączny wzrost w produktach farmaceutycznych i biotechnologii wyniósł 13%.

Liczący ponad 7 tysięcy pracowników Europejski Urząd Patentowy jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego około 700 mln osób. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2018 rok dostępne są w rocznym raporcie EPO: www.epo.org/annual-report2018.

MK

Źródło: Shepard Fox

Rys. Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski

Rys. Wzrost liczby europejskich zgłoszeń patentowych

Rys. Zgłoszenia patentowe według państw

Rys. Główni wnioskodawcy z Polski w 2018 r.

 

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)