Aktualności
Sprawy nauki
18 Października
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2019-10-18

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wybrało nowe władze

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Nowe władze wybrano podczas walnego zjazdu PTNP w Warszawie.

Prof. Żukowski będzie pełnił swoją funkcję już drugą kadencję. W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 2000 roku – stopień doktora habilitowanego, a dziesięć lat temu został profesorem nauk humanistycznych. W 2002 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych, a następnie dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Kilka miesięcy temu został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Wiceprezesami PTNP zostali:

  • prof. Magdalena Musiał-Karg (Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • prof. Teresa Sasińska-Klas (Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • prof. Grzegorz Janusz (Instytut Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Do Zarządu wybrano także:

  • prof. Adama Szymańskiego (Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk i Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego),
  • prof. Joannę Marszałek-Kawę (Katedra Systemu Politycznego RP na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • dr Nataszę Lubik-Reczek – sekretarz (Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. Renatę Podgórzańską – skarbnik (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • dr Alinę Kaszkur (Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 roku. Zrzesza około 500 członków zorganizowanych w 20 oddziałach krajowych i 12 sekcjach naukowych. Jest członkiem środkowoeuropejskiej, ogólnoeuropejskiej i światowej organizacji politologów: Central European Political Science Association, European Confederation of Political Science Associations oraz International Political Science Association, a także europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

MK, źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)