Aktualności
Sprawy nauki
08 Maja
Opublikowano: 2020-05-08

Polskie Towarzystwo Socjologiczne w sprawie ingerencji prezydenta w postępowania profesorskie

Wstrzymywanie nadawania tytułu profesora przez Kancelarię Prezydenta RP w innych niż zapisane w ustawie  przypadkach jest godne ubolewania i oznacza skrajny brak zaufania wobec polskich instytucji naukowych – napisało w swoim stanowisku Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Stanowisko w sprawie nieuprawnionych ingerencji Kancelarii Prezydenta RP w postępowanie o nadanie tytułu profesora Zarząd Główny PTS przyjął w piątek 8 maja. Wyraził w nim sprzeciw wobec przypadków „rażącego przekroczenia kompetencji przez Kancelarię Prezydenta RP w nieuprawniony sposób podważającej decyzje Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów”. Socjologowie przypominają, że nominację profesorską – zgodnie z obowiązującym prawem – przyznaje wprawdzie głowa państwa, ale postępowanie o nadanie tego tytułu prowadzone jest przez uczonych. Tylko oni, jak podkreślono w piśmie PTS, posiadają kompetencje by stwierdzić, czy kandydat spełnia kryteria do otrzymania tytułu.

„Kancelaria Prezydenta RP ma prawo wyrażać swoje wątpliwości dotyczące postępowania jedynie w »przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich przez osobę, której dotyczy wniosek« (Art. 230.3 Ustawy Prawo o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). Wstrzymywanie nadawania tytułu profesora przez Kancelarię Prezydenta RP w innych przypadkach jest godne ubolewania i oznacza skrajny brak zaufania wobec polskich instytucji naukowych” – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jednocześnie członkowie organizacji wezwali Prezydenta RP, „aby szanował wyniki skrupulatnie prowadzonych procedur oceny dorobku kandydatów na profesorów”. Ich zdaniem, wszelkie próby opóźniania nadawania tytułu profesora oraz podważania wiarygodności procedur recenzyjnych w postępowaniach o nadanie tytułu profesora są szkodliwe dla nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Stanowisko PTS sformułowano w odniesieniu m.in. do dwóch naukowców – dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – którzy od dłuższego czasu czekają na profesorską nominację. Ten pierwszy oczekuje na decyzję prawie od roku, drugi – jeszcze dłużej, bo blisko dwa lata. W ich sprawie do Kancelarii Prezydenta RP występował już m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Głos zabrało także Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

MK

Stanowisko PTS

Dyskusja (3 komentarze)
  • ~Patrycja Trzeszczyńska 10.05.2020 12:51

    Popieram

  • ~hanna palska 09.05.2020 20:36

    W pełni popieram treść tej petycji!

  • ~Janusz Mucha 09.05.2020 10:26

    Popieram to stanowisko, JM