Aktualności
Sprawy nauki
04 Października
Od lewej: prof. Peter B. Reich i prof. Jacek Oleksyn Fot. Archiwum prywatne
Opublikowano: 2018-10-04

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

Prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku i prof. Peter B. Reich z Uniwersytetu Minnesoty zostali laureatami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej 2018 za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki. Nagroda jest przyznawana corocznie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS) parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Wysokość nagrody wynosi 5000 USD dla każdego z laureatów.

Profesorowie Reich i Oleksyn zostali wyróżnieni za badania opisujące zróżnicowanie pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków drzew o szerokim zasięgu geograficznym. Naukowcy współpracują ze sobą ponad 25 lat, mają na swoim koncie wiele osiągnięć. Jednym z nich jest odkrycie ogólnych zasad kształtujących procesy fizjologiczne roślin i zachodzące w nich zmiany, które stanowią teoretyczną i empiryczną podstawę głębszego zrozumienia reakcji roślin na główne czynniki powodujące globalne zmiany klimatyczne.

Obaj laureaci opublikowali wspólnie 87 artykułów, w tym siedem w czasopismach „Science”, „Nature”, „Proceedings of the National Academy of Sciences” i ponad trzydzieści w czołowych czasopismach zajmujących się biologią roślin i ekologią. Cieszą się międzynarodowym uznaniem za badania dotyczące wpływu globalnych zmian klimatycznych na drzewa w Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także opisanie globalnych zmian składu chemicznego i cech fizjologicznych roślin oraz poznanie wpływu różnych gatunków drzew na gleby. Współpraca pomiędzy profesorami Reichem i Oleksynem zaowocowała różnymi projektami badawczymi, które obecnie podejmowane są nie tylko w Polsce i USA, ale również w takich krajach jak Australia i Niemcy.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 15 listopada 2018 r. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)