Aktualności
Sprawy nauki
14 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-14

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

Jeszcze do 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS), która jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Celem Nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r. przyznawana jest parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

Kandydaci do Nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioskiWysokość Nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie.

Laureatami pierwszego konkursu w 2015 r. zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z  Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali zwycięzcami drugiego konkursu o Nagrodę PLUS w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i struktury kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. Naukowcy rozpoczęli współpracę ponad 30 lat temu.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowej organizacji non-profit i największego na świecie wielodyscyplinarnego stowarzyszenia naukowego. Więcej na stronie www.aaas.org

Informacje o nagrodzie i zasadach uczestnictwa w konkursie na stronie programu.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)