Aktualności
Sprawy nauki
27 Lipca
Opublikowano: 2018-07-27

Polsko-tajwańska współpraca naukowa

Rozwój wymiany akademickiej i współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie nauki i badań – to główne cele porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie a Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej.

Bezpośrednio po uroczystym podpisaniu porozumienia odbyły się spotkania obu stron z przedstawicielami agencji wykonawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), a także Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia (PORT). Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy w dziedzinie innowacji, nauki oraz wymiany akademickiej.

– Gospodarka Tajwanu jest jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie, dlatego liczymy na prężny rozwój współpracy naukowej i gospodarczej. Porozumienie pomiędzy biurami w Polsce i na Tajwanie jest istotnym krokiem, za którym pójdą konkretne wspólne projekty, od wymiany kadry, po tworzenie joint centres, start-upów i spółek spin off – powiedział wiceminister Piotr Dardziński.

W dniach 19-22 czerwca odbyła się wizyta przedstawicieli resortu nauki, NCBR oraz PORT na Tajwanie. Delegacja odwiedziła m.in. jeden z najlepszych uniwersytetów we wschodniej Azji – National Tsing Hua University w Hsinchu. Uczelnia wyróżnia się prowadzeniem zaawansowanych badań technologicznych służących współczesnej medycynie. Współpraca z uniwersytetem może być realizowana w obszarze wymiany naukowców czy tworzenia wspólnych „centrów doskonałości” (centers of excellence) w zakresie biotechnologii, nanotechnologii czy IT. Polska delegacja o możliwościach współpracy rozmawiała także na National Taipei University  of Technology, National Taiwan University of Science and Technology i National Chengchi University. Spotkania odbyły się także w instytutach, m.in. na Industrial Technology Research Institute (ITRI), który koncentruje na tworzeniu innowacji odpowiedzialnych za poprawę jakości życia społeczeństwa – w takich obszarach jak smart living, quality health i sustainable environment. Rozmowy dotyczyły także potencjalnej współpracy z Taichung Science Park & AI Robotics, specjalizującym się w mechanice precyzyjnej, optoelektronice, biotechnologii i recyklingu.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie o współpracy w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego stwarza nowe możliwości współpracy naukowej – pomiędzy jednostkami badawczymi, laboratoriami czy przedsiębiorstwami.

MK

(Źródło: MNIiSW)

Dyskusja (0 komentarzy)